Skip to main content

01. Isten - Biblia, Ima

 

1Isten - Biblia, Ima
ÓracélBevezető, ismerkedő foglalkozás. Ki járt már hittanra? Miről lesz szó ezeken az órákon? (Bibliai történeteken keresztül szól hozzánk Isten)
Központi üzenetA Teremtő Isten a Bibliai írásokon keresztül jelenti ki magát. Imádságban szólhatunk hozzá.
 1. Bevezetés
JátékNévtanulós játék (pl. névkígyó: Egy résztvevő megmondja a nevét. A következő mondja az előző társa nevét, és hozzá fűzi a sajátját. A harmadik ismétli az előző két csoporttag nevét, és végül megmondja a sajátját, és így tovább, amíg mindenkire sor kerül. A legutoljára sorra kerülő résztvevőnek az egész névsort el kell mondania, mielőtt megmondaná a saját nevét.)
Ismétlés 
ÉneklésPintér Béla: Hallelujah (Tik-tak), Itt van a szívem (Mesés valóság), 
SzabályokA tanévre vonatkozó szabályok: 1. Tiszteletben tartjuk Istent és egymást. 2. Minden hittanórát imával kezdünk és zárunk. 3. Minden órán olvasunk a Bibliából. 4. Nincs buta kérdés - nem nevetjük ki egymást. 5. Pontgyűjtési lehetőségek és jutalmazások rendszere. ( Ha lehet, írjuk fel egy kartonra-esetleg egy táblára, és minden órán tegyük ki!)
Ima és/vagy beszélgetésKicsoda Isten? Ki vagyok én? Kik vannak körülöttem? Hogyan ismerhetem meg Istent? Mi a Biblia?
 2. Bibliai történet
NarratívaLukács 18, 15-17. Jézus hívja magához a kisgyermekeket.
 3. Kiscsoportos beszélgetés vagy játék
ÖsszekapcsolásKépes Bibliák nézegetése, saját - (színezett,) jegyzetekkel ellátott biblia megmutatása.
 4. Alkalmazás
AlkalmazásBátorítás: A hittanórán megbeszélt történetet minden óra után otthon is olvassák el a gyermekek, beszélgessenek el a szülőkkel is róla. Az aranymondást ismételgessék otthon, hogy a legközelebbi órán elmondva jutalmat kaphassanak.
 5. Memoriter (Aranymondás)
Az igeszakasz (textus) elmagyarázásávalLuk. 18,16: Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa."
 6. Kézművesség, manuális tevékenység
MélyítőFogalmazás: Mi jut eszedbe Istenről? Miért teremtett bennünket Isten? Meséld el a világ teremtését, vagy egy bibliai történetet!