Skip to main content

07. Özönvíz, szövetség

 

ÓracélTudatosodjon bennük, hogy a körülöttük zajló események között is védelmet biztosít Isten számunkra
Központi üzenetIsten megment a pusztulástól, ha rá figyelünk, megértjük szavát, és engedelmeskedünk neki.
 Órafelépítés
 1. Kezdés
JátékKinn a bárány, benn a farkas
IsmétlésAz előző órai aranymondás, és üzenet
ÉneklésKerül amibe kerül (Cd1), Õ az Úr (Gyerexáj)
Minimum követelmény 
Ima és/vagy beszélgetésSaját szavaikkal kérjék Jézust, hogy segítse őket ezen az órán is. Mit sikerült otthon megvalósítani? (beszélgetés, házi feladat, bibliaolvasás) Óra végén is imádság a hittanórán elhangzott, és felismert igazságokkal kapcsolatosan.
 2. Bibliai történet
Narratíva1Móz.7-9: Özönvíz; Noé családjának a szabadulása
 3. Kiscsoportos beszélgetés vagy játék
ÖsszekapcsolásMit tett Noé és családja? Mi történt, miután bementek a bárkába? (371 napig voltak a bárkában-1 év és 6nap) Hány éves volt Noé? (600) Miért adta Isten a szivárványt? Mi a jelenség fizikai oka? (Eső, szivárvány)
 4. Alkalmazás
AlkalmazásMit jelent számunkra az, hogy Isten minden élőlénnyel szövetséget kötött? (Megígérte) Amit Isten megígér, azt Ő be is tartja, történjék bármi. (Néhány ígéretet előre írjunk ki, és adjuk oda nekik házi feladatnak, hogy olvassák el otthon. (Pl.:Jakab 1:5,
1Péter 5:7, Filippi 4:13,19, Jakab 1:14, Jakab 4:7, 1Korinthus 10:13, 1János 1:9, 103. Zsoltár 8,10, János 10:28, 1Pt 1:5-9, 1János 5:13, János 3,16)
 5. Memoriter (Aranymondás)
Az igeszakasz (textus) elmagyarázásával1Móz.9. 11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. 
  
MélyítőÁllatfigurákat színezzenek, vágják ki, majd egy kartoncsíkkal tegyük stabillá, és tegyük be a bárkába! Az imádság után tegyük ezt, miközben vágnak, színeznek, aközben olvassuk fel a történetet!

 

Igehely (történet): 1Móz 8.20-9.28

Aranymondás/kulcsige: 1Móz. 9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

Fő üzenet, központi igazság: Isten megtartja ígéretét – Ő hű és igaz.

Üzenet/téma: Isten amit megígér, azt mindig megtartja, nekünk is így kellene tenni. Tisztelet. Mindig következménye van tetteinknek.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Tiszteletlenség

2. Dicsőítés – énektanítás: Nyugi-nyugi (Pintér Béla, Mesés valóság album)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Intarzia – Az aktuális Igénk szavait, amelyeket előzőleg felragasztottunk színes kártyákra a szivárvány színeit követve, összekeverjük. Feladat az, hogy a már elmondott Igének szavait rakják helyes sorrendbe. Felrakjuk a táblára, és ha jól dolgoztak, akkor a szivárvány színeit láthatják: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, lila. (Többször - jobban rögzül!)

1Móz. 9.11 Szövetségre - lépek - veletek, - és - semmi - sem - pusztul - el - többé – özönvíz miatt, - mert – nem - lesz - többé – özönvíz - a föld - elpusztítására

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

1Móz.8.20 Azután oltárt épített Nóé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron.

1Móz.8.21 Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.

1Móz.8.22 Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.

 

1Móz.9.1 Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!

1Móz.9.2 Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt.

1Móz.9.3 Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt.

1Móz.9.4 De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek!

1Móz.9.5 A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét.

1Móz.9.6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.

1Móz.9.7 Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta!

1Móz.9.8 Isten azt mondta Nóénak és fiainak:

1Móz.9.9 Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal,

1Móz.9.10 meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel.

1Móz.9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

1Móz.9.12 Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre:

1Móz.9.13 szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

1Móz.9.14 Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn,

1Móz.9.15 akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására.

1Móz.9.16 Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.

1Móz.9.17 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem.

1Móz.9.18 Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja.

Nóé átka és áldása

1Móz.9.18 Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja.

1Móz.9.19 Ezek hárman Nóé fiai, és ezek népesítették be az egész földet.

1Móz.9.20 Nóé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett.

1Móz.9.21 Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában.

1Móz.9.22 Hám, Kánaán ősatyja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének.

1Móz.9.23 Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve, betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét.

1Móz.9.24 Amikor Nóé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia,

1Móz.9.25 ezt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája lesz testvérei közt!

1Móz.9.26 Ezután ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!

1Móz.9.27 Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája!

1Móz.9.28 Az özönvíz után Nóé még háromszázötven évig élt.

1Móz.9.29 Nóé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt.

1Móz.10.1 Ezek Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai, mert fiaik születtek az özönvíz után.

Csúcspont:

 

Magyarázat:

Hálaadás: Köszönetmondás

Szövetség: (vér)szerződés, mely szuverén módon jön létre. Isten az, aki a szövetség feltételeit diktálja itt (csak tőle függ).

Sém: sémiták, zsidók… Messiás

Jáfet: Európaiak ősatyja

Hám, Kánaán (megalázott): négerek, rabszolgaság (szidóni, jebúszi, hettita, hivvi stb)

Kapcsolódás: köszönetmondás, hála, ígéret, tiszteletadás, szerződés, szövetség,

Tisztelet: 2Móz.20.12 Becsüld meg (viselj gondot) apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!