Skip to main content

20. Jairus lányának feltámasztása

Igehely (történet): Lk 8,40-56: Jairus lányának feltámasztása

Aranymondás/kulcsige: Mk 11,24:"higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

Óracél: Lássák meg, hogy a Jézusban való hit és hitből fakadó cselekedetek kellenek a gyógyuláshoz.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy! A félelem ellenszere a hit!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Ellentétpárok gyűjtése: írjunk szavakat egy papírra, tegyük be egy dobozba, és húzzanak a gyerekek, de csak akkor nézzék meg, ha mindenki kapott már. Írják le egy papírra a szót is és ellentétpárját! Majd húzzunk másodszorra is! Ezt is írják fel! Utána olvassák fel! Beszéljünk róla, hogy jól oldották-e meg a feladatot! Majd kapcsoljuk a történethez! Javasolt szavak: szomorúság, egészség, élet, türelem, bizalom, hit, stb.kétszer annyi legyen, mint ahány gyerek van. A játék ne tartson 10 percnél tovább, és közvetlenül a bibliai történet felolvasása előtt játszunk!

2. Dicsőítés – énektanítás: Hit nélkül (Pintér Béla, Gyerexáj), Gyere Jézushoz ( Fel is út, le is út)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet:

Lk.8. 40 Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. 41 Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, 42 mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. 43 Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, (és minden vagyonát az orvosokra költötte,) de senki sem tudta meggyógyítani, 44 odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. 45 Jézus ekkor ezt kérdezte: „Ki érintett engem?” Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt: „Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted!” 46 De Jézus ezt mondta: „Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem.” 47 Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. 48 Jézus pedig ezt mondta neki: „Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel!” 49 Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: „Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a Mestert!” 50 Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” 51 Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. 52 Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: „Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik!” 53 Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. 54 Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: „Leányom, ébredj!” 55 Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. 56 Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.

 Jegyzetek: Van-e különbség az akkori kor és a mai kor orvostudománya között? (Arra tereljük a szót, hogy van, amikor az orvosok sem tudnak segíteni) Ha valaki, akit szeretünk nagyon megbetegedne, ti mit tennétek? Volt-e már a családotokban aki nagyon beteg volt? Mi történt? Volt-e már olyan az ismerőseitek között, akiért imádkoztak, és meggyógyult? (ha van ilyenről tudomásunk, esetleg saját tapasztalat, akkor osszuk meg!) Ha van valaki, aki beteg, imádkozzunk érte!

Hit vagy félelem:

-      Miért állítja szembe Jézus a félelmet és a hitet? Aki fél, az nem tud hinni?

Vizsgáljuk meg alaposabban a kérdést Jairus esetén keresztül!

-      Mit választott Jairus a kétségbeesés helyett, amikor lánya haldoklott? Emberi számítás szerint volt-e esélye?

-      Szerinted mire gondolhatott, amikor Jézus segítsége késett a beteg asszony miatt? Te hogyan viselkedtél volna a helyében?

-      Mit érezhetett, amikor meghallotta leánya halálhírét? Természetes volt-e, hogy félelem fogta el?

-      Mi segített rajta?

-      Tudsz-e még példát mondani arra a Bibliából, amikor valaki félt először, s utána erősödött meg a hite?

-      Te milyen helyzetekben szoktál nagyon félni? Mit tehetsz ilyenkor félelmed ellen?

Zsid. 11.1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.

-      Minden lehetséges a hívőnek– Mind a beteg asszony, mind Jairus hittel ment az Úr Jézushoz. A hit nélkülözhetetlen kapocs, melyet csak Jézus adhat. Tőle jön a segítség, de a hit az az út, melyen hatalma a hívőhöz érkezik. Az evangéliumok gyakran írnak erről.

-      Gondoljunk többek között a Mt 8,13-ra, ahol Jézus azt mondja a kapernaumi századosnak: „Menj el, és legyen a te hited szerint.” A Mk 11,24-ben pedig azt mondja tanítványainak: „Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Röviden összefoglalva: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23)

-      Így gyógyult meg a beteg asszony, és kapta vissza Jairus élve leánykáját. Mindketten hit által kapták meg az áldást, melyet Krisztustól vártak.

-      Mutassunk rá arra, hogy imádságunkhoz hitre van szükség. Más szóval: hit nélkül nincs imádság-meghallgatás. A hit olyan, mint a kulcs, mellyel az ajtót kinyitjuk. De a hit Isten ajándéka, s Tőle függ az is, hogyan s mikor hallgatja meg kérésünket.

Az élet:

-      Mit látsz magad körül? Mi van kinn az udvaron, az utcán, otthon a kertben? Mi van odakinn a réten, az erdő mélyén? stb.

-      Beszélgessünk természetet ábrázoló rajzok vagy fényképek segítségével! De lehet úgy is, hogy állatokat, virágokat, egyéb növényeket hozunk be a terembe.

-      Mondjuk el, hogy mindennek Isten adta az életet!

-      Vegyünk elő két nagy ív papírt, egy fehéret és egy sötétet! A fehér papírt vágjuk ki virág-formára, s ragasszuk rá mindenféle élőlénynek a képét! A sötét papír legyen szabálytalan alakú, mint egy szikla, s ragasszuk rá élettelen dolgok képét!

A halál:

-      Beszélgessünk arról, mi minden nő és virágzik tavasszal, nyáron, s mennyire ellentétben áll ez a téllel!

-      Hogyan nőhetnek a növények és a virágok? Mi kell ehhez?

-      Mikor és hogyan hervadnak el?

-      A hangsúlyt arra az életre helyezzük, amit az Úr Jézus akar adni, ha Övéi vagyunk. Akkor Ő halálunk után magához visz bennünket a mennybe.

-      Örökre (azaz: mindig, állandóan) nála lakhatunk, s ott soha többé nem leszünk betegek és szomorúak.

-      Voltál már valaha nagyon-nagyon szomorú?

-      Mondd el, hogy miért!

 

Játék:

  • Játsszuk el a történetet! (Jézus, Jairus, Jairus felesége, vérfolyásos asszony, Péter, János, Jakab, zsinagógai elöljáró) Kérjük meg őket, hogy próbálják magukat beleképzelni a történetben szereplők helyzetébe. Ha kevesen vannak a csoportban, akkor mi is álljunk be, és/vagy hagyjuk ki a vérfolyásos asszony epizódját! Utána beszélgessünk arról, hogy mit érezhettek az egyes szereplők.  Vajon miért volt vele 3 tanítványa?

 

  • Kiállunk a gyerekek elé. Nagy címletű pénzt veszek elő, több ezer forint is lehet. Egyszerűen elmondom nekik: aki először kijön érte, azé lesz a pénz ajándékul.

    Kérdezzük meg: el tudtad hinni, hogy tényleg csak fel kell állni, és ki kell jönni az ajándékért, és semmi mást nem kell tenned ahhoz, hogy a tiéd legyen? Az ajándékom nagysága nem volt megdöbbentő? Akkor is így csodálkoztál volna, ha valami apró ajándékot adok? Isten hatalmas ajándékokat szeretne adni nekünk. Ezeket nem kiérdemelnünk kell, hanem csak hittel elfogadni tőle. Ha az Övéi vagyunk, akkor Ő halálunk után magához visz bennünket a mennybe. Örökre (azaz: mindig, állandóan) nála lakhatunk, s ott soha többé nem leszünk betegek és szomorúak