Skip to main content

06.04 Rendkívül értékes vagy neki

„Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon" (Mal 3,17).

Eljön a nap, amelyen nagy Királyunk számba veszi koronagyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az Atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha Õ drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az Övé leszel „azon a napon", ha Õ a tiéd már ma is.

Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták: Istenük hallgatja õket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sõt könyvet készített belõle és megõrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, õket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat: ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lelné-e benne? Az Õ dicsõségére és felebarátaid épülésére szolgál-e az? Felelj én lelkem, és az igazat mondd!

Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd koronagyémántjai közé számít! Ez a tisztesség minden hívõt megillet. Jézus Krisztus nemcsak azt mondja, hogy „enyémek", hanem hogy „az én tulajdonommá lesznek". Õ megváltott, megkeresett, öszegyûjtött és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk.