Skip to main content

06.07 A legbiztosabb hely

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl" (Jn 10,28).

Hiszünk a szentek örök biztonságában. Mindenekelõtt azért, mert Krisztus tulajdonai, és Õ nem veszít el egyet sem a vérével megváltott bárányok közül, akiket az Atyától kapott.

Azután, mert Õ örök életet ad nekik, és ami örök, az valóban örök. Ha a szellemi élet megszûnhetne, akkor az nem örök, csak idõleges lét lenne. Az Úr azonban örök életrõl beszél, és ez kizárja, hogy valaha is vége lehetne.

Figyeljük meg továbbá, hogy az Úr kifejezetten hangsúlyozza: „nem vesznek el soha". Amíg csak a szavaknak jelentésük lesz, ez a szó arról biztosítja a hívõket, hogy nem fognak elveszni. A legcsökönyösebb hitetlenség sem tud más jelentést beleerõltetni ebbe a mondatba.

Végül, hogy ez az ígéret kerek egész legyen, Isten kijelenti, hogy népe a kezében van, és Õ nem engedi, hogy bármiféle ellenség kiragadja onnan. Biztos, hogy ezt még a pokolbeli õsellenség sem tudja megtenni. Biztonságban vagyunk hatalmas Megváltónk kezében.

Hagyjuk hát el a világias félelmet, de a világias bizakodást is, és pihenjünk meg békességben Megváltónk kezében.