Skip to main content

08.18 Keressetek és találtok!

„Ha keresed, megtalálhatod" (1Krón 28,9).

 Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje a számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak „keresni" kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással: akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találják őt mint Megváltójukat, barátjukat. Atyjukat és Istenüket.

 Milyen erős biztatás ez az Ige minden keresőnek! „Keressetek és találtok!" (Mt 7,7). Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most! Ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak fiához, Salamonhoz intézett fenti biztatása igaz, ezt e könyv szerzője is megtapasztalta. Higgy az Igének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel!