Skip to main content
Dátum: 
2019.01.7

1Mózes 49,8-12

SILÓ

Amikor Jákob negyedik fiát, Júdát áldja meg, Siló eljöveteléről beszél. Általában úgy gondolják, hogy a Messiásról prófétál. Ez az egyetlen eset ennek a címnek ilyen alkalmazására, bár Siló az imádat központjának a neve is volt Józsué és a Bírák napjaiban, és Bételtől északkeletre, mintegy kilenc mérföldre helyezkedett el. A filiszteusok végül elfoglalták ezt a helyet, amikor a frigyládát fogságba vitték, 1Sám 4, az eseményt pedig a Jer 7 úgy említi, mint Isten ítéletét. Micsoda ellentétet képez az 1Móz 49 Silója a bukásnak azzal az ideiglenes helyszínével szemben!
Jákob utolsó szavait intézte fiaihoz, és már súlyos bírálatokat mondott Rúbenről, Simeonról és Léviről. De amikor Júdához ér, szavai megerősítik, hogy ennek a fiának a törzse van kiválasztva az uralkodásra. Dicsőíteni fogják testvérei, leigázza minden ellenségét, és ez a prófécia kétségtelenül már részlegesen beteljesedett Dávid és Salamon napjaiban. Isten Szelleme azonban sokkal messzebbre tekint ennél, és megerősíti, hogy Júda törzse megtartja az uralmat, és törvényt ad, amíg a Messiás, "Siló" el nem jön.
Van bizonyos vita a héber szó pontos értelméről, de úgy tűnik, hogy magában rejt békességet, csöndességet és nyugalmat. Ezt támasztja alá ez az igehely, amely Júdát oroszlánként szemléli, amely most nyugszik, miután prédát ejtett. Az oroszlán Júda általános szimbóluma, és természetesen az Úr Jézusra is alkalmazták, aki Júdától származik, Zsid 7,14. Mennyire alkalmas ez a kép arra, hogy leírja Üdvözítőnk jelenlegi pozícióját. Legyőzte, megítélte és nyíltan bemutatta e világ fejedelmét. Most nyugalomban van, Isten jobbján ül, amíg mindenki előtt nyilvánvaló nem lesz nagy győzelme, Zsid 1,13.
Ez az igazság nyugalmat ad azoknak is, akik benne bíztak, Mt 11,28. Bizonyosak lehetünk, mert befejezett munka a nyugalmunk alapja. Azon az oldalon állunk, amely már győzött. Most Jákob szavainak végső beteljesedésére várunk. Isten Dávidot elhozta a trónhoz, bár az első király, Saul Benjámintól származott. Megőrizte Dávid leszármazási vonalát, amikor a királyság szétszakadt. Megőrizte mind Józsefnek, mind Máriának a családfáját a rabság évszázadain keresztül, és mindent "a Júda törzséből származó Oroszlán" kezébe fog adni, Jel 5,5.

1 Móz. 49.8-12 Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai.