Skip to main content

01.14 Jákobból Származó Csillag

Dátum: 
2019.01.14

4Mózes 24,15-25

Jákobból Származó Csillag

A fenti versek Bálám negyedik próféciáját tartalmazzák, amelyet Moáb királyának adott válaszul. A háttérben az áll, hogy Izráel, most már közeledve az Ígéret Földje felé, ellenállásba ütközött két helyi király, Szihon és Og részéről. Izráellel szembeni ellenállásuk a két király súlyos vereségét eredményezte, pedig Izráel csak át akart vonulni területükön. A népek következő csoportja, amellyel Izráel szembekerült, a moábiták voltak, Lót leszármazottai, vérfertőző kapcsolatából leányával. Ők, valamint királyuk, Bálák, megrémültek, és arra törekedtek, hogy leszerződtessék Bálámot, hogy Izráelt megátkozza. Isten azonban közbelépett, és Bálám három próféciában csak arra volt képes, hogy megáldja Izráelt, ahogyan a negyedikben is teszi itt, mai napi olvasnivalónkban.
Ez a prófécia túlmutat a közvetlen helyzeten arra, akit Bálám "lát" és "néz", de nem "most" és nem "közel", 17. v. Ezt a valakit úgy nevezi, hogy "Jákóbból származó csillag", és "királyi pálca Izráelből". Valaki, aki "uralkodni fog", 19. v. Ez a valaki nyilvánvalóan az Úr Jézus. Láttuk már Őt a "királyi pálcával", mint "Sílót", aki Jákób egyik fiától, Júdától származik. Most Ő a "Jákóbból származó Csillag".
Amikor a Szentírásban csillagokra hivatkoznak, a szövegösszefüggés mondja meg, hogy vajon szó szerinti csillagokról van-e szó, angyalokról vagy Jákób fiairól, 1Móz 37,9, vagy az Úr Jézusról. Ő a "Hajnalcsillag", Jel 22,16, akire előzetesen a Jel 2,28, és a 2Pt 1,19, ugyanígy hivatkozik. A Jel 22-ben lévő utalás úgy beszél róla, mint aki hamarosan visszatér, a többi hivatkozás az eljövetel hatásáról szól.
A 4Móz 24-ben úgy látjuk, mint aki megbüntetni jön népének ellenségeit. Ennek a világnak a hatalmasai ma is összegyűlnek Isten földi népe, Izráel ellen, ahogyan Bálám tette, valamint Gyülekezete ellen. Már bizonyára nem tart sokáig, amíg Krisztus visszatér, és megszabadítja népét, ítéletet tartva az istentelenek felett. Megajándékoz bennünket eljövetelével, megnyugtatásként a gúnyolódók és hamis tanítók sötét napjai után, 2Pt 1,19. Úgy tűnik fel, mint jutalom azok számára, akik győznek, Jel 2. Ma visszhangozzuk mi is a Szentírás záró fejezetének szavait: a menyasszony azt mondja "jöjj", Jel 22,17, és "Jöjj, Uram Jézus!", 20. v.

4Móz 24. 15 És így kezdte példabeszédét: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek a szózata. 16 Annak szózata, aki hallja Isten beszédét, és ismeri a Magasságos tudományát, és aki látja a Mindenhatótól kapott látomást leborulva, de nyitott szemekkel. 17 Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. Bezúzza Móáb halántékát, és összetöri Sét minden fiának koponyáját. 18 Birtokba kerül Edóm, és birtokba kerül Széír, az ő ellensége is. Izráel hatalmasan cselekszik. 19 Jákóbból uralkodó támad, és elveszti a városból azt, aki megmaradt. 20 Amikor Amálékre nézett, így kezdte példabeszédét: Amálék első a nemzetek között, de végül mindenestül elvész. 21 Amikor a kéniekre nézett, így kezdte példabeszédét: Erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet. 22 Mégis el fog pusztulni Kain, amikor fogságba visz Assúr. 23 Megint példabeszédbe kezdett, és azt mondta: Ó, ki marad még életben, amikor Isten véghezviszi ezt? 24 Hajók jönnek Kittím partjairól, nyomorgatják Assúrt, nyomorgatják Ébert, míg mindenestül el nem vész az is. 25 Azután fölkelt Bálám, és elment, hogy visszatérjen hazájába. Bálák is elment a maga útján.