Skip to main content

01.17 A Jesurún Istene

Dátum: 
2019.01.17

5Mózes 33,1-26

A JESURÚN ISTENE

Cesenius és James Strong egyetértenek abban, hogy Jesurún Izráel szimbolikus neve, amelynek jelentése "egyenes". Ez inkább a nemzet Isten elõtti helyzetérõl szól, és nem magatartásuk leírása, mert Jesurún viselkedése egyenetlen volt, 5Móz 32,15. "Jesurún" Bálám kijelentésére emlékeztet, hogy "nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben", 4Móz 23,21 (Rev. Károli). Ez az igazság nagyon drága, de ideális esetben, hogy milyen egy ember kegyelem által, bizonyítania kell magatartásában, mert "aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan Õ is igaz", 1Jn 3,7.
Mai olvasmányunkban a hangsúly Jesurún Istenének egyedülálló mivoltán van. Ahogyan korábban a 2Móz 15,11-ben, Izráel népe megértette ezt, mert szabadulásuk után énekelték dicsõítõ énekükben, hogy "Kicsoda hasonló hozzád?" Szentsége összehasonlíthatatlan bármilyen más létezõével. Anna az Õ megbízhatóságának egyedülálló voltát ünnepelte, 1Sám 2,2. Dávid az Õ nagyságának egyedülálló voltában örvendezett, 2Sám 7,22. Salamon imádta Õt hûségének egyedülálló voltáért, 1Kir 8,23. A zsoltáríróra mély hatást gyakorolt igazságosságának egyedülálló volta, Zsolt 71,19. Még a mennyben sem lehet semmi "hasonló az ÚR-hoz", Zsolt 89,7. Valóban, "nincs semmi hasonló Jesurún Istenéhez".
Ami igaz volt Izráel Istenére, igaz volt Izráel Messiására is. Krisztust Egyedülállónak nevezzük, aki "szebb, mint az emberek fiai", Zsolt 45,3. Az "emberek fiai" közül némelyek gyönyörû erkölcsi sajátosságokat mutattak. Ábrahám hite, József tisztasága, Mózes alázatossága, Jób türelme mind jól bizonyítja ezt, de tény, hogy ezeknek a férfiaknak uralkodó jellemvonásai mellett voltak erkölcsi hiányosságai is. Csak egy valaki volt, akiben minden erkölcsi kiválóság egyedülálló módon egyesült: Õ volt egyedül "teljes kegyelemmel és igazsággal", Jn 1,14. Néhány fûszer-alkotórész összekeverése egyedülállóan szent felszentelõ olajat hozott létre, az édes fûszerek egyensúlya pedig egyedülálló illatszert az illatáldozati oltárra, 2Móz 30,22-38. Ehhez hasonlóan az erkölcsi jellemvonások összhangja az Úr Jézus életében azt mutatja, hogy Õ egyedülálló. Imádjuk és hirdetjük: "Nincs hozzád hasonló, Uram", Zsolt 86,8.

5Móz. 33.5 Az Úr lett Jesúrún királya, mikor összegyűltek a nép vezetői, együvé Izráel törzsei.