Skip to main content

01.19 Segítő Pajzs, Dicsőséges Kard

Dátum: 
2019.01.19

5Mózes 33,29

SEGÍTŐ PAJZS, DICSŐSÉGES KARD

Ennek a fejezetnek a 28. és 29. verse gazdag földi áldásokat ígért Izráelnek, egy az Úr által védett népnek. Ígéret volt a biztonságra, ígéret a táplálékra, forrásra, gabonára, borra, valamint ígéret az elégedettségre: "boldog lehetsz Izráel". Mindennek szellemi másával rendelkeznek Isten gyermekei ma, de ellenségek rabolják el tõlünk örökségünk élvezését. Jó, ha tudjuk, hogy van valaki, aki reménységünk pajzsa és tökéletességünk kardja. Õ nemcsak védelmet biztosít, mint pajzsunk, hanem vissza is veri támadóinkat. "Valaki egy pajzsot vitt" Góliát elõtt, 1Sám 17,7, de ez a védelem teljesen elégtelen volt! Áháb is sebezhetõ volt, fegyvere dacára, 1Kir 22,34. A mi segítségünk pajzsa minden részletre kiterjedõ védelmet nyújt! Õ "pajzsom nekem", Zsolt 3,4. Szárnyának árnyéka megvéd a "halálos ellenségektõl", Zsolt 17,8-9.
Az evangéliumokban az Úr Jézus gyakran volt drága népének pajzsa. Amikor az emberek elõször tervezték, hogy elpusztítják, "tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé," Mk 3,7. Pajzsa volt ezeknek, a tanítványság útján még kezdõ embereknek. Ellenfelei vádolták Õt miattuk, kifogásolták asztaltársait, Õ azonban segítségük pajzsaként lépett közbe; "nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam," Mk 2,16-17. A gabonaföldön nemcsak pajzs volt, hanem alkalmazta az Ige kardját is: "Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett?" Mt 12,3. A kertben utasította elfogóit: "ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni!" Jn 18,8. Nem is volt más letartóztatás Péter támadása ellenére! Õ volt segítõ pajzsuk. Kajafás kérdezte tanítványairól és tanításáról. Õ utalt a tanítására, de egy szót sem szólt a tanítványairól, hogy megvédje õket, Jn 18,19-21. Ismét a segítõ pajzsuk volt.
Isten minden nemzedékben népének pajzsa volt. Korlátozta a Sátán hatalmát Jób életében, Jób 1,12; 2,6. Tüzes lovakat és harckocsikat állított Elizeus köré, 2Kir 6,17. Angyala bezárta az oroszlánok száját Dániel napjaiban, Dán 6,22. "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" Róm 8,31.

5Móz 33. 28 Így lakik biztonságban Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona és a bor földjén, és egei harmatot csepegnek. 29 Boldog vagy, Izráel! Kicsoda olyan, mint te? Nép, amelyet az ÚR oltalmaz; ő a te segítőd, pajzsod és dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd neked ellenségeid, és te magaslataikat taposod.