Skip to main content

01.21 Az Úr Seregének Vezére

Dátum: 
2019.01.21

Józsué 5,13-15; 6,1-5
AZ ÚR SEREGÉNEK VEZÉRE

Kétségtelenül egy krisztophania (Krisztus megjelenése születése elõtt/után. A ford.) szerepel mai olvasmányunkban. Józsué titokzatos látogatója készségesen elfogadta Józsué imádatát. Istennek még a legnagyobb teremtményei is elutasították az imádatot, Jel 19,10; 22,8-9. A vezér nem teremtmény volt; Õ volt az ÚR, uo. 6,2.
Izráel népe biztonságosan átkelt a Jordánon, és néhány el nem végzett feladattal foglalkozott Gilgálnál. Megünnepelték a páskát, ették az ország régi gabonáját, most pedig a katonai hadjáratot fogják elkezdeni. Két kém ellátogatott Jerikóba, de a fõ eredmény a Ráhábbal való találkozás volt. A vele való megismerkedés döntõ volt Isten megváltó szándékában! Õ szerepelni fog a messiási leszármazási vonalban, Mt 1,5. A kémek megjósolták a gyõzelmet, de nem volt stratégiájuk a végrehajtáshoz, vö.: 2,24. Sem nekik, sem Józsuénak nem volt semmilyen terve a támadásra: belép az Úr seregének vezére! Övé az irányítás.
Címe magában foglalja felsõbbrendûségét, mert "Õ a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak," Kol 2,10, és "több, mint tizenkét légió angyal" áll parancsnoksága alatt. Jelenléte tiszteletet parancsolt, ezért van Józsué hódolata és tisztelete. Utasításai engedelmességet követelnek, és teljesítésük gyõzelmet jelent.
Itt a vezér megjelenése a Józsuénak tett ígéret beteljesedése volt, 1,5.9. Józsuénak, ezáltal felbátorodva, volt bizalma, hogy elhiggye ezt a további biztosítékot: "kezedbe adtam Jerikót", 6,2 (Rev. Károli). Isten szempontjából ez azt jelentette, mintha már megtörtént volna, bár a csatát még meg kellett vívni! Józsué dicséretére el lehet mondani, hogy türelmesen követte az isteni stratégiát. Ez azt kívánta, hogy hét napig ne tegyen semmit, csak kerüljék meg Jerikót, és tekintsék át a probléma méretét! A csendes napi menetelés, 10. v., alkalmat adott neki: "Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!" Zsolt 46,11. "Hit által omlottak le Jerikó falai", Zsid 11,30. A hit szaván fogja Istent.
A szellemi hadviselésben a gyõzelem útja ugyanaz, mint Józsué útvonala. Látogassunk el Gilgálba, bánjunk el a (hús)testtel! Becsüljük meg Isten drága Bárányát és rettenetes szenvedéseit, a páskát. Élvezzük a feltámadt Ember diadalában az ország régi gabonáját. Vessük alá magunkat az isteni Vezér tekintélyének, ahogy az feltárult az Õ Igéjében. "Hála legyen Istennek, aki a gyõzelmet adta nekünk."

Józs. 5.13-15 Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Odament hozzá Józsué, és megkérdezte tőle: Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt: Nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak: Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett.