Skip to main content

01.22 Az Úr Szelleme

Dátum: 
2019.01.22

Bírák 3,1-11

AZ ÚR SZELLEME

Isten ÚRként (Jahve) először a 2Móz 6,1-8-ban mutatkozott be. Ott megerősítette, hogy Kánaán földjét az ősatyák leszármazottainak fogja adni. Most már birtokában voltak a földnek, de magukévá tették a bálványimádást, kitéve magukat Isten büntetésének. Az első ellenség, aki rabszolgasorba döntötte őket, Kúsan-Risátaim, Mezopotámia királya volt. Ez éppen az a hely volt, amelyet Ábrahám elhagyott, és most annak királya tette szolgává őket! Meg kell tanulnunk, hogy ha lazaság van és engedetlenség, újra tőrbe csalhatnak pontosan azok a bűnök, amelyeket a megtéréskor magunk mögött hagytunk.
Jahve azt kívánta, hogy élvezzék az országot, amelyet Ő megígért, és így meghallotta kiáltásukat az irgalomért. Otnielt támasztotta, és Jahve Szelleme birtokba vette, megadva neki a képességet, hogy vezesse a nemzetet és megszabadítsa. "Ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság" 2Kor 3,17. Otniel már bizonyított, elfoglalva Kirját-Széfert Káleb számára, Bír 1,12-13. Nevéhez hűen élt: Isten oroszlánja. Elfoglalva azt a várost, a könyvek városát, azt a vágyat illusztrálja, hogy fiatal férfiak tegyék magukévá Isten Igéjét. Most az ÚR Szelleme reá szállt. Gyakran történt így az Ószövetségben. Olyan férfiaknak, mint Sámson, Gedeon és Saul, ugyanilyen megtapasztalásaik voltak, mivel a Szellem felhatalmazta őket különböző feladatokra.
A keresztyén ember megtapasztalása némileg eltér ettől. Az Úr Jézus ezt mondta a Vigasztalóról: "nálatok lakik, sőt bennetek lesz", Jn 14,17. Egészen addig tehát az emberekkel lakott, pünkösdtől azonban bennük fog lakni. Lakozást vett bennünk abban a pillanatban, amikor hittünk, Ef 1,13. Azonban az a cél, amiért eljött Otnielre, még mindig része az Ő szolgálatának velünk kapcsolatban. Vezetése által Otnielnek meg volt a bölcsessége, hogy bírája legyen Izráelnek, és hatalma által győzött. Ehhez hasonlóan a Szellem számunkra ma a "bölcsességnek és kijelentésnek Szelleme az Ő megismerésében", Ef 1,17 (Rev. Károli). "Ő elvezet titeket minden igazságra", Jn 16,13. Ő az, aki erőt ad, hogy győzelmes életet éljünk, minthogy a törvény igazsága beteljesedett "bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint", Róm 8,4.

Bír. 3.10 Az Úr Szelleme szállt rá, és így lett Izráel bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kúsan-Risátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kúsan-Risátaimmal.