Skip to main content

01.23 Jahve-Shalom

Dátum: 
2019.01.23

Bírák 6,11-24

JAHVE-SHALOM

A cím azt jelenti, hogy az Úr a békesség, vagy az Úr küld békét. Gedeonnak meg kellett nyugodnia, amikor az Úr ezt mondta neki: "Békesség néked, ne félj", mert nagyon sok dolog történt, ami zavarta. Midián uralkodott az országban, és Midián azt jelenti, hogy viszály. Így titokban csépelte gabonáját, de az Úr ezt mondja: "Békesség". Õ nyugtalankodik megbízatása miatt, hogy mimódon ûzze ki a fosztogatókat, de az Úr azt mondja: "Békesség". Az Istennel való találkozás félelmetes volta megriasztotta, de az Úr ezt mondja: "Békesség". Õ a "békesség Istene", pl. Róm 15,33.
Milyen jó, ha az embernek személyes közössége van Õvele, aki a "Békesség fejedelme", Ézs 9,6. Egykor azok között voltunk, akikrõl ezt mondja a Szentírás: "a békesség útját nem ismerik" Róm 3,17. Bûnünk miatt elidegenedtünk Istentõl, Kol 1,21, és összezavart szívünk meg volt fosztva a békességtõl, Ézs 57,21. Boldogan hallottunk Õróla, aki "békességet szerzett keresztjének vére által", Kol 1,20, és Õbenne bízva élveztük a "békességet Istennel", és "az Isten békességét" szívünkben.
Jöttem Jézushoz, mint voltam, Búsan, kimerülten; Nyugvóhelyem benne leltem, Boldoggá tett engem! (Horatius Bonar)
Jahve-Shalom jelenléte még mindig békességet nyújt az élet változó körülményei között. Amikor Mózes nyugtalankodott az ismeretlen terület miatt, a kérdés a következõ volt: "Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?", 2Móz 33,14. Micsoda bátorítás ez az élet pusztai vándorlása alatt, amely olyan kietlen és veszedelmes! Alkalmazzuk a metafórát egy nagy tengeri utazásra: ott elkerülhetetlenül lesznek viharok. Õ felemelkedik a vihar közepette és ezt mondja: "Hallgass el, némulj meg!", Mk 4,39. Amikor a tanítványok zárt ajtók mögött bújtak össze félelmükben, a feltámadt Krisztus megjelent köztük; "Békesség néktek". A félelem örömre változott. Egy másik alkalommal békesség ígérete megelõzte megbízását a szolgálatra, és õk elmentek az Õ békességével, amely eláradt a lelkükben, Jn 20,19-21.
Isten békessége elérhetõ imádság által, Fil 4,6-7, és bõségesen árad, ha teljesen engedelmeskednek parancsolatainak, Ézs 48,18. Élvezzük "Isten békességét, amely minden értelmet meghalad".

Bír. 6.24 És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak (azaz: az Úr a béke), mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.
Fil. 4.6-7
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.