Skip to main content

01.28 Izráel Csapatainak Istene

Dátum: 
2019.01.28

1Sámuel 17,38-51

IZRÁEL CSAPATAINAK ISTENE

Amint Góliát mennydörögve elmondta kihívását, Izráel seregei meghunyászkodtak. Eliáb némileg termetes férfi volt, 1Sám 16,7, de nem volt hajlandó a párviadalra. A hadseregben minden ember eltörpült Saul király mellett, 1Sám 9,2, de neki sem volt bátorsága a küzdelemhez. Hála érte, Izráel seregeinek (csapatainak) volt Istene, és volt egy fiatalember, aki bízott ebben az Istenben. Bizalma, bátorsága és elkötelezettsége zavarba hozta ezt a két nagy férfit, és az egyik haragra gerjedt, 28. v., a másik pedig hitetlenkedett, 33. v. Az egyik megvádolta gõggel, a másik pedig tapasztalatlansággal, ezért látszott szükségesnek a rá nem illõ, kipróbálatlan fegyverzet! Dávid egyáltalán nem volt öntelt, sem tapasztalatlan. Bizalmát Izráel csapatainak Istenébe vetette, 45. v., olyan Istenbe, akit õ már próbára tett az élet kényszerhelyzeteiben, 34-37. v.
Más alkalmakkor Izráel seregeinek Isten gyõzelmet adott kardcsapás nélkül is. A kivonulás után ez volt az üzenet a népnek: "maradjatok veszteg... Az ÚR harcol értetek", 2Móz 14,13-14. "Nagy sokaság" jött Jósáfát ellen, 2Krón 20,2, olyan tömeg, amely ellen nem volt ereje, 12. v., de ez volt a bátorítás szava: "Nektek nem is kell majd harcolnotok", 17. v. Ezékiás megtette az óvintézkedéseket az asszír fenyegetést látva, de végsõ fokon bizalmát Izráel seregeinek Istenébe vetette: "Õvele (Szanhéribbel) emberi erõ van, mivelünk pedig Istenünk, az ÚR, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban", 2Krón 32,8. Merítsünk bátorságot ezekbõl az eseményekbõl, és olyan körülmények között, amikor semmilyen stratégia nem látszik megfelelõnek, függjünk Õtõle, és örvendezzünk ebben: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" Róm 8,31.
Ahogyan Dávid helyzetében is volt, vannak alkalmak, amikor harcosoknak kell lennünk. Az aki azt mondta, hogy "Ama nemes harcot megharcoltam", 2Tim 4,7, bennünket is sürget: "Harcold meg a hit nemes harcát", 1Tim 6,12. "Küzdjetek a hitért", olvassuk a parancsot a Júd 3-ban. A hívõ ember különbözõ területeken katonai szolgálatban van, bátorsága és elkötelezettsége olyan legyen, amely tetszik a Seregek Istenének, annak, aki "harcosává avatta", 2Tim 2,4. Egyedül Õ a gyõzelem forrása, mert "nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van", 1Jn 4,4.

1Sám. 17.45 Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.