Skip to main content

02.01 Izráel Istene

Dátum: 
2019.02.1

1Királyok 11,4-13

IZRÁEL ISTENE

A Királyok 1. könyvének előző fejezetei Salamon dicsőségét és bölcsességét mutatták. A 11. fejezet az idegen asszonyokkal való kapcsolatának baljóslatú feljegyzésével kezdődik. Ennek eredménye a 9. vers szavai szerint az volt, hogy "szíve elhajolt az Úrtól, Izráel Istenétől". Dávid mint fiatalember, tudatában volt, hogy "Izráel csapatainak Istene" "az élő Isten", és ehhez a látáshoz hű maradt. Izráel abban különbözött a nemzetektől, hogy az egy igaz Istent imádta. Salamon most úgy cselekedett, mintha elfelejtette volna ezt az Istenhez fűződő különleges kapcsolatot. Dávid vétkezett, és bűne súlyos volt, de ez nem járt bálványimádással. Az a vád, hogy Salamon szíve elhajolt, azzal a figyelmeztetéssel volt összefüggésben, amelyet Isten az izraelitáknak adott, hogy a bálványimádó népekkel való szoros kapcsolat erre az eredményre fog vezetni.

Mivel Izráel Istene volt az egy igaz Isten, nem volt szabad az Ő imádását bálványimádattal keverni. Így fel van jegyezve, hogy Salamon "nem követte olyan tökéletesen az URat, mint apja, Dávid", 6. v. Isten külön megparancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket. Nem csoda tehát, hogy "megharagudott azért az ÚR Salamonra, 9. v.

Úgy látszik, hogy ami úgy kezdődött, mint a feleségeinek tett engedmény, oda vezetett, hogy saját szíve is megromlott. Azokat az isteneket "követte", nem engedelmeskedett az Úr parancsainak, és nem tartotta meg az Úr szövetségét. Salamon halála után a királyság nagy része elszakadt Dávid házától. Az egyetlen oka annak, hogy ez a haladék még megmaradt, az volt, hogy az Úr megemlékezett Dávid hűségéről.

Ily módon Salamon, aki úgy kezdte uralkodását, mint szerény, igénytelen fiatalember, elfordult az Úrtól. Gazdagságának fitogtatása, a kapcsolatok, amelyeket idegen uralkodókkal alakított ki, valamint ebből eredő diplomáciai házasságai vezettek szomorú elhajlásához.

Hogyan imádkozott Salamon a templom felszentelésekor, 2Krón 6! Micsoda figyelmeztetéseket kapott, 2Krón 7! Mégis mennyire elbukott! Meg kell szívlelnünk a figyelmeztetést. Ha engedünk saját vágyaink kielégítésének, vagy bölcstelen barátságokat kötünk helyzetünk érdekében, vesztünkre tesszük. Szövetségek, amelyek ravasz üzletekhez vezethetnek, romboló hatással lehetnek szellemi egészségünkre. Isten még mindig féltékeny Isten.