Skip to main content

02.02 Illés Istene

Dátum: 
2019.02.2

2Királyok 2,1-14

ILLÉS ISTENE

Mielőtt Illést Isten a mennybe ragadta, Elizeus arra vágyott, hogy szellemi örököse legyen. Ez a jelentése annak a kérésének, hogy Illés szelleméből kétszeres rész legyen őrajta. Illésnek Aháb és Jezábel üldözése miatt személyesen sokba került a hűsége. A szellemi légkör látható azoknak a helyeknek az áttekintésével ebben az igeszakaszban, amelyeket a két próféta együtt meglátogatott.

Gilgálnál Izráel megújította a körülmetélkedés szertartását. Bételnél Isten kijelentette magát Jákóbnak. Jerikónál megmutatta nagy hatalmát a Józsué könyve 6. fejezetében. Azok jó napok voltak. De Illés idejében mindezek a helyszínek az élő Istentől való eltávolodással voltak kapcsolatosak. Mégis prófétaiskolák voltak bennük.

Illés kipróbálta Elizeus eltökéltségét, amikor sürgette, hogy térjen vissza. De Elizeus szilárdan állt. Úgy tűnik, mintha a két férfi együtt áttekintette volna Izráel szomorú állapotát, szembeállítva azt múltbeli szellemi életerejével. Ha Elizeusnak kellett örökölnie Illés szolgálatát, nemcsak tudnia kellett valamit tanítójának állásfoglalásáról és szívének fájdalmáról. Együtt kellett járnia a nagy férfiúval, és fel kellett mérnie ugyanazon ösvény követésének várható árát.

Köpenyét használva Illés ösvényt nyitott a Jordánon keresztül számukra Isten hatalma által. A köpeny lehullott, amikor Illés felragadtatott a mennybe, és Elizeus felvette. Most ki akarta próbálni, hogy csak egy köpenye van-e, vagy pedig ő az igazi örököse Illésnek. A Jordánnál felkiáltott: "Hol van az Úr, Illésnek Istene?" Övé lett a próféta öltözéke, és látta, hogy Isten ugyanúgy vele lesz, ahogyan Illéssel volt.

Isten szolgálatának igaz öröklése több, mint megkapni szolgáinak címeit, ruháit vagy társadalmi rangját. Ez magában foglalja annak helyes megítélését, hogy milyen viszonyban voltak ők Istennel. A sietős türelmetlenség azzal kapcsolatban, hogy átvegye az ember a szerepüket, hamis várakozást jelezhet arra vonatkozóan, hogy ez olyan hatalmat hoz majd nekünk, amilyennel ők rendelkeztek. A hatalom helyzetére történő testies vágy megtévesztő csapda. A szellemi ismerkedés Istennel az ő társaságukban elvezethet Isten útjainak megértéséhez. A velük való közösségvállalás megpróbáltatásaikban és hőstetteikben megerősíti várakozásunkat, hogy Isten bizonyítson, ha arra törekszünk, hogy azt az ösvényt kövessük, amelyet ők tapostak.