Skip to main content

02.03 Dávid Istene

Dátum: 
2019.02.3

2Krónika 34,1-21

DÁVID ISTENE

Izráel északi királyságát Asszíria megsemmisítette, és polgárai nagy részét fogságba hurcolta. Júda királysága hanyatlóban volt. Az istenfélő Ezékiás halála után Manassé bálványimádást vezetett be. Későbbi bűnbánatának ellenére fia, Ámon bálványimádást folytatott, és meggyilkolták.

Isten jó szándékának megfelelően Ámon fia, Jósiás került a trónra nyolcéves korában. A bekövetkezett változást itt az a megállapítás jellemzi, hogy "ősének, Dávidnak útjain járt", 2. v. Úgy látszik, ez összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy tizenöt éves korában "kezdte keresni ősének, Dávidnak Istenét", 3. v. Ez azt jelentette, hogy bizonyára szembefordult a bálványimádással, mert Dávid csak az egy igaz Istent imádta.

Négy évvel később Jósiás hozzáfogott a bálványimádás kellékeinek elpusztításához. Beszennyezte a bálványimádó oltárokat oly módon, amely azt hirdette, hogy ő nem fogja megváltoztatni elgondolását, és átlépte Júda határát is, hogy lerombolja a bálványimádást, amelyben Izráel északi királysága leledzett.

Ezt a tisztogatást hat év alatt végezte el. Jósiás most 25 évesen figyelmét a templom kijavítására fordította. Érdekes módon erre a munkára bizonyos mennyiségű pénz az északi királyságban lakó megmaradottaktól jött; a jó szándékok egyesítik Isten népét.

E munka folyamán megtalálták a Mózes által adatott törvénykönyvet. Amikor tájékoztatták a királyt a munka állásáról, Sáfán, az írnok hozzátette, hogy találtak "egy könyvet". Felolvasta a királynak, aki megszaggatta ruháit, és ezt mondta: "elődeink nem tartották meg az ÚR Igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva", 21. v. Jósiás meglátta a teljes engedelmesség fontosságát - "mindazt, ami meg van írva". A 27. vers mutatja, hogy ez részéről nem elbizakodottság volt, hanem alázat.

Amikor Isten kimentette népét Egyiptomból, egy nyolcvanéves férfit hívott el vezetőnek. Most, minthogy Júda királysága hanyatlott, egy fiatalembert választott, aki "nagyon félte az Ő szavát". Istennek van munkája idősebb emberek számára, ha mi hajlandóak vagyunk rá. De mi se legyünk gyorsak, hogy keményen elítéljünk fiatal embereket, akik hisznek Istenben. Jósiás Istent tartotta szem előtt, elutasította a bálványimádást, félte Isten törvényét, és nagy dolgokat ért el Isten ereje által.