Skip to main content

02.04 A menny Istene, nagy és félelmetes

Dátum: 
2019.02.4

Nehémiás 1,1-11; 4,14; 9,32

A MENNY ISTENE... NAGY ÉS FÉLELMETES

Isten felindította Círuszt, Perzsia királyát, hogy engedje el népét, hogy újraépítsék a templomot Jeruzsálemben. Múlt az idő, és most Nehémiás előkelő pohárnoki pozíciót töltött be Artaxerxesnél, egy későbbi királynál. De szíve még mindig szülőhazájában volt, különösen pedig Jeruzsálemben. Hallott népének ottani szenvedéséről és a városfalak lerombolt állapotáról.

Sírt, és imádkozott "a menny Istenéhez", úgy szólítva meg Őt, mint a "menny Istenét, a nagy és félelmetes Istent". Népéért imádkozott. Megvallotta a nemzet Isten elleni lázadását, de Isten jelleme alapján járt közben - mert Ő hűséges és hajlandó megbocsátani népének. Ez után arra kérte Istent, hogy tegye kedvessé Artaxerxes szemében. A perzsáknak Artaxerxes volt "a nagy királyuk". Perzsia volt a leghatalmasabb birodalom a világon, de Nehémiás "a menny Istenéhez" imádkozott, és ebben az összefüggésben Artaxerxes csak "az az ember" volt. Nehémiás tudta, hogy a fogság az Úr intézkedése volt. Azt is tudta, hogy "az ÚR kezében a király szíve", Péld 21,1. Engedélyt kért, hogy elmehessen Jeruzsálembe, hogy újraépíttesse a falakat. Kérése meghallgattatott, mert eljött az idő. Isten jellemének ismerete képessé tesz bennünket, hogy az emberi hatalmat helyesen ítéljük meg.

Azonban a fal felépítését ellenségek akadályozták. Nehémiás és többi társa újra imádkozott Istenéhez, és huszonnégy órás őrszolgálatot szervezett. Nehémiás intette őket, hogy ne féljenek, 4,14. Emlékezzenek az Úrra, aki nagy és félelmetes. Készen álltak a harcra is.

A falak építését önkéntesek végezték. A háborgatásokat, eltérítéseket és a megkísérelt kompromisszumokat leküzdötték. A város irányítását rendbe tették. Ezután Ezsdrás felolvasott a népnek Mózes törvényéből, és "megmagyarázta". Megülték a sátoros ünnepet. Részt vettek egy általános bűnvalláson, és megértették Istennek el nem múló készségét arra, hogy megbocsásson nekik a múltban. Komolyan megújították Istennel való szövetségüket, aki nagy, hatalmas, és félelmetes szövetségmegtartó Isten. A helyreállítást Isten nagyságának érzékelése kíséri, akit megbántottunk.

Neh. 1.4-5 Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam: Ó Uram, mennynek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják.
Neh. 4.14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
Neh. 9.32 Most azért, Istenünk, te nagy, erős és félelmes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget: ne tartsd csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, prófétáinkat, őseinket és egész népedet az asszír királyok idejétől a mai napig!