Skip to main content

02.12 Menedék

Dátum: 
2019.02.12

Zsoltárok 9,1-12

MENEDÉK

Ebben a zsoltárban Dávid ott kezdi, ahol a Zsolt 7-ben abbahagyta, azzal a bizonyossággal, hogy Isten felséges. Ez szilárd bizonyságtétel Istenbe vetett bizalmáról erős ellenségek közepette.

Bizalma annak megértésén alapul, hogy Isten ül a trónon, mint Király és Bíró. Ez a tény van megállapítva az 5. versben: "trónodra ültél mint igaz bíró." A legtöbb fordító a 8. vers első részét kis változtatással fordítja: "De az Úr örökké trónján ül". A 12. versben a legtöbb fordítás: "Aki a Sionon lakik", és: "Aki trónon ül Sionban". Isten uralma teljes és maradandó. Minden korok hűségeseihez hasonlóan Dávid is "kitartott, mint aki látja a láthatatlant", Zsid 11,27.

A 10. zsoltár, amely szorosan kapcsolódik ehhez, bemutatja az Isten és népe ellen lázadók arrogáns önhittségét és energiáját. Hallható az igazak kiáltása: "Miért rejtőzöl el a szükség idején?" 1. v. Itt, a 9. zsoltárban a zsoltáríró bizalommal kijelentheti: "Az elnyomottak menedéke az ÚR, menedék a nyomorúság idején." 10. v. A "magas torony", vagy "erős torony" fordítás a képet még elevenebbé teszi. Rövid időre úgy tűnhet, mintha az Úr "elrejtőzne", de a további tapasztalat jobbra tanít bennünket.

Gonosz emberek könyörtelenül tevékenykedhetnek az átadott életű keresztyének ellen. Ők lehetnek lenézők, beképzeltek, mocskos szájúak és erőszakosak, istenfélelem nélkül. Mindezek a jellemvonások megtalálhatóak a 10. zsoltárban. De a 9. zsoltár megmutatja, hogy túlnézhetünk a látható világon, ahol úgy tűnik, az ő könyörületüktől függünk. Nekünk menedékünk van Istenben, és megtaláljuk most, a megpróbáltatás idején. A végső valóság a láthatatlan világ, és Isten kikutathatatlan szándéka.

Isten mindeneknek Bírája. Örök trónján ül, és uralma teljes. Számadásra fogja hívni a nagyon kihívó és istenkáromló embereket is. Jó dolog mindnyájunknak, bűnösöknek, hogy Isten késedelmes a haragra, de végül meg fogja ítélni a gonoszt. A különösen erőszakos üldözés bizonyos periódusaiban, a látszat ellenére ragaszkodhatunk a 11. vershez: "nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak." Ő a mi magas tornyunk "a nyomorúság idején".

Zsolt. 9.1-12 A karmesternek: „A fiú halála" kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges! Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak, és semmivé lettek előtted. Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre! Vége van az ellenségnek! Feldúltad városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett. De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik, mondjátok el a népeknek felséges tetteit!