Skip to main content

02.13 Izráel Szabadítása

Dátum: 
2019.02.13

Zsoltárok 14,1-7

IZRÁEL SZABADÍTÁSA

A 8. zsoltárban Dávid feltekint az egekbe, és eltelik csodálattal Isten nagyságát és felségét látva. Annak a zsoltárnak a csúcspontja: "mily felséges a Te neved az egész földön!" Amikor feltekintünk Istenre, az megváltoztatja azt, ahogyan a körülöttünk lévő dolgokat látjuk. A 14. zsoltár elmondja annak eredményét, ha az emberek elutasítják, hogy meglássák Istent odafenn vagy körülöttük. Életük eltorzult, Isten számára ellenszenves, a többi ember felé pedig ellenséges lesz. Ez a haladási irány van feljegyezve a Róm 1-ben, azoknak az embereknek a megromlása, akiknek nem tetszett, hogy megtartsák Istent ismeretükben.

De ha ezek az istentelen emberek megtagadják, hogy feltekintsenek, és meglássák Istent, figyelmeztetni kell őket, hogy Isten letekint, és látja őket. Megállapítja róluk, hogy "nincs köztük értelmes". Úgy gondolták, hogy kinyilvánították függetlenségüket és bölcsességüket. Ehelyett azonban erkölcsi és szellemi sötétségüket tették nyilvánvalóvá, mivel elutasították Isten népét magával Istennel együtt.

És mi lesz a végük? Nagy félelem lesz a sorsuk, mert Isten magára vállalta az igazak ügyét, különösen az igaz szegényekét. Azok, akiket ők meg akartak szégyeníteni, ismerik Istent, mint menedéküket. Jönni fog a Sionról, aki Izráel Szabadítója. Ez olyan cím, amelyet számos zsoltárban olvasunk Őróla. A cím meglepő kibővítése található az Ézs 12,2-ben; "Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem."

A 7. versben szereplő kívánságnak: "Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása!", végső beteljesülése az Ezeréves Birodalom lesz. Sok fordításban a vers utolsó része így olvasható: "Amikor az ÚR helyreállítja népének jó szerencséjét, Jákób örvendezzen, és Izráel legyen boldog!" (angol) Ez a kilátás sok kegyes izraelitát arra indít, hogy szilárdabban higgyen Istenben, Izráel Szabadítójában. A rosszakat helyreállítják; az igaz szegények ügyét igazolják; Izráel feje lesz a nemzeteknek és nem farka. A mai szentek is előretekinthetnek "Jézus Krisztus megjelenésére", 1Pt 1,7 (angol széljegyzet). A szégyen és gyalázkodás jelenlegi megtapasztalása helyett, akkor "dicséret, tisztesség és dicsőség" lesz a részük.

Zsolt. 14.1-7 A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik - de az Úrhoz nem kiáltanak -, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van! A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma! Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.