Skip to main content

02.19 Megváltó (Góél)

Dátum: 
2019.02.19

Zsoltárok 19,8-15

MEGVÁLTÓ (GÓÉL)

A megváltás témája az egész Bibliában megtalálható. Megváltás nélkül a Biblia csupán erkölcsi tanításoknak és a bűnösök elítélésének könyve lenne. Attól kezdve, hogy Mózes 1. könyve elején már megtaláljuk a megváltásra történő utalást, egészen a Jelenések 5-ben szereplő dicsőséges mennyei kórus csúcspontjáig, a Biblia a Megváltóról szóló könyv.

Figyeljük meg, hogy a zsoltáríró személyessé teszi a Megváltóval való közösségét. Az "én" Megváltómról beszél. A megváltás története csak egy nevezetes esemény lenne az irodalmi krónikában, ha egy más néppel, más időben és helyen történt volna. De az a dicsőséges igazság, hogy Ő az "én Megváltóm".

Hogyan vizsgálhatnánk a róla mint Megváltóról szóló izgalmas igazságot ebben a rövid elmélkedésben? Kénytelenek leszünk csupán néhány megfigyelésre szorítkozni.

Megváltónknak rokonunknak kell lennie. A bibliai szót használva "vérrokonnak" kell lennie. Ez Isten rendelkezése volt, 3Móz 25,49. A mások állapota iránti puszta sajnálat nem tett volna megváltóvá. Urunk Jézus Krisztus bejött a világba a testté létel titkán át, hogy megválthassa az elbukott embert. Micsoda megalázkodás ez az Ő részéről! Micsoda felemelkedés számunkra!

Megváltónk árat fizetett. Nem ezüstöt és aranyat, hanem saját drága vérét, 1Pt 1,18-19. Nem tudjuk felmérni a költséget. Nem tudjuk megérteni szeretetét.

Megváltónknak hatalma van. Megváltó műve minden szempontból teljes volt. Semmi sem maradt elvégezetlenül. Az Egyiptomból való hatalmas szabaduláshoz hasonlóan Urunk Jézus Krisztus megszabadított bennünket rabszolgaságunkból, 2Móz 6,6.

Megváltónknak célja volt. Önmaga számára váltott meg bennünket, Tit 2,14. Ez az élet szentségére és aktív szolgálatra hív engem. Ő méltó az odaadásomra és szeretetemre.

Megváltóm! milyen szép e név,
Ki viselhetné ezt még?
Senki más, mint Jézus Krisztus,
Csak Övé a dicsőség.
Megváltóm!
Megszerezted üdvömet.      

(Névtelen szerző)

Zsolt. 19.8-15 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.