Skip to main content

02.21 Királyi Hatalom a Népeken

Dátum: 
2019.02.21

Zsoltárok 22,23-32

KIRÁLYI HATALOM A NÉPEKEN

Micsoda különbség van a 6. vers "férge" és a 28. vers "Királya" között! Minden hívő ember szívét töltse el túláradó örömmel, hogy Urunk, Jézus Krisztus a legmagasabb helyre emelkedett. Ez a cím egyik a sok közül, amelyet a dicsőség magasságaiban visel.

Az Úr az egész történelmen keresztül a háttérben cselekedett a nemzetek között. Ezt megerősíthetjük Izráel történelmének megfigyelésével. Bizonyos esetekben még a pogány nemzetek és uralkodók is Isten szándékainak akaratlan eszközei voltak népének megbüntetésében.

Dániel könyve mutatja, hogy mind Dániel napjaiban Nebukadneccar esetében, mind pedig a Dániel prófétai látomásaiban leírt napokban Isten támaszt és rombol le királyságokat. Ez napjainkban is igaz.

A keresztyéneknek tetszhetett, amikor keresztyénbarát kormányzatokat vagy politikusokat választottak meg, és nyilván nem tetszett, amikor keresztyénellenesek jutottak hatalomra. Az író úgy véli, hogy a keresztyéneknek szabadságuk van arra, hogy gyakorolják a rájuk, mint polgárokra vonatkozó demokratikus jogokat a szavazást illetően, ha kívánják, végül azonban az Úr az, aki irányít. Pál példájára hivatkozom, aki gyakorolta jogait, mint római állampolgár. De a hívő ember számára legjobb, amit tehet, mint mennyei állampolgár, ha imádkozik, ahogyan az apostol figyelmeztet bennünket, 1Tim 2,1-4; Fil 3,20.

Lesz egy eljövendő nap, amikor az Úr látható módon fog uralkodni a Földön a nemzetek felett. Sok egyéb szentírási utalás között a Zsolt 47,8-10 és a Zak 14,9 is megerősíti ezt. Érdekes megfigyelni, hogy a Föld nemzetei még az örökkévaló helyzetben is megtartják megkülönböztető jellegüket, Jel 21,24.

Jelenlegi korszakunkban azonban az Ő királysága a hívő emberek szívében működik, ahogyan az Úr elmondja a Máté evangéliuma 13. fejezetének példázataiban. Fő célunk most nem a nemzetek megtérítése, vagy az, hogy politikai eszközöket, illetve hatalmat alkalmazzunk emberek megtérítésére. A dolgunk inkább az, hogy hirdessük az evangéliumot az egész világnak. Ő üdvözít most embereket minden "nemzetségből, nyelvből, népből és nemzetből".

Kötelességünk, hogy hűek maradjunk Őhozzá elvettetésének napján, de egy napon majd uralkodunk Ővele a Föld felett, Jel 5,10.

Zsolt. 22.28-32 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!