Skip to main content

02.23 Dicső Király

Dátum: 
2019.02.23

Zsoltárok 24,1-10

DICSŐ KIRÁLY

Tegnapi olvasmányunkban megjegyeztük, hogy az Úr, Jahve a jó Pásztor, aki gondoskodik népéről. A mai napi olvasmányunk azonban azt mutatja, hogy ugyanaz az Úr elfoglalja az Őt megillető helyet, mint alkalmas uralkodó, akié a világuralom.

A 24. zsoltár az egyetlen hely a Szentírásban, ahol ezt a kifejezést használják, hogy "dicső Király". Ez az eljövendő Úr prófétai előképe, aki jön, hogy uralkodjon a Földön a Nagy Nyomorúság végén. Jeruzsálem városának kapujához közeledik. Bejelentik a dicső Királyt, és elhangzik a felszólítás a kapuk kinyitására. A kapuőr bizonytalankodik, és azt kérdezi, hogy "kicsoda ez a dicső Király?" Jön a válasz: "Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr" (Rev. Károli). Már megmutatta erejét és hatalmát Isten és népe ellenségeinek legyőzésében. Úgy lép be a városba, mint aki győztes mindenek felett.

De nem csak a hatalom miatt igényli a királyi szerepet. Felmegy az Úr hegyére, 3. v., erkölcsi jellemvonásai alapján, mert Ő "az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan", 4. v. Vitathatatlanul azé lesz az uralom, aki igazságban uralkodik. Nem fogja ellenség legyőzni. Igazságossága és hatalma biztosítja, hogy örökkévaló uralom lesz az Övé.

A hívő ember Krisztusban már most ismeri a dicső Királyt. Már megnyitottuk neki szívünk ajtaját. F. B. Meyer írta a következőket: "Ez a zsoltár akkor válik valóra bennünk, amikor Jézus belép a szívünkbe, hogy uralkodjon, a teljes megvalósulása pedig akkor következik be, amikor a Föld és annak népessége köszönti Őt, mint Urát."

Urunk Jézus Krisztus az egyetlen, aki jogszerűen lesz a dicső Király. Ő fogja ezt a tisztséget viselni örökkön örökké. Imádd Őt ma, mint dicső Királyt!

Életem Királya, megkoronázlak,
Tiéd legyen a dicsőség,
Hogy vérző homlokod lássam,
Vígy' a Golgotára!  (Jennie Evelyn Hussey)

Zsolt. 24.1-10 Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.