Skip to main content

02.24 Legszebb Az Emberek Között

Dátum: 
2019.02.24

Zsoltárok 45,1-12

LEGSZEBB AZ EMBEREK KÖZÖTT

  Ne lepődjünk meg, hogy a zsoltáríró szíve "zsong" vagy "felbuzog". Tartózkodás nélkül beszél a Királyról és az Ő szépségéről. C. H. Spurgeon írta a következőket: "Szomorú dolog, amikor a szív hideg marad a jó dolgok hatására, és még rosszabb, ha felhevül a rossz dolgokra, de összehasonlíthatatlanul jobb, amikor a felhevült szív és a jó dolog összetalálkozik."
  Ez a zsoltár a szív indulatait tárja fel. Emlékeztet bennünket máshol olvasott szavakra: "Ő mindenestől fogva kívánatos!" Én, 5,16. Vagy még máshol: "Milyen nagy az Ő jósága, milyen nagy az Ő szépsége! Zak 9,17. Még egy újabb helyen; "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, Jn 1,14.
  Nem lehet kétséges, hogy a Király, akiről szó van, a mi Urunk Jézus Krisztus. A Zsidókhoz írt levél írója ezt kifejezetten megállapítja, idézve a 6. és 7. verset a Zsid 1,8-9-ben.
  Vele való közösségünk a szeretet és dicsőítés közössége, nem csupán törvény szerinti vagy elvont. Ha megmaradunk az Ő személyével és munkájával kapcsolatos egészséges tanítás mellett, róla való ismeretünk érinteni fogja mind a szívünket, mind az értelmünket.
  Sokan megjegyezték, hogy ennek a zsoltárnak elsődleges jelentése Izráel örömteli egyesülése Messiásával egy eljövendő napon. Ezek egy boldog és hálás nemzet szavai lesznek, amikor visszatér ahhoz, aki jobban szerette őket bárki másnál. Azonban, ahogyan A. G. Clarke írta: "A Krisztus és újszövetségi menyasszonya közti közösségen való elmélkedés nem kevésbé ragadja meg szívünk érzéseit, mint amilyenek a zsoltáríróé voltak. Ez a nagy téma boldogító gondolatokat ébreszt".
  Aki "szebb az emberek fiainál", vagy a "legszebb", meghaladja a szépség bármilyen mértékét. Megindíthat bennünket az is, hogy Üdvözítőnk kegyelmesen beszél a bűnösökhöz, akik nélkülözik a szépséget. Ezenkívül felemel bennünket abszolút vonzerő nélküli állapotunkból, és megígéri, hogy "amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában", 1Jn 3,2. Mennyire buzognia kell szívünknek Őfelé, aki "szebb az emberek fiainál"!

Zsolt.45.1 „Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről. 2 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. 3 Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. 4 Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet. 5 És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. 6 Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében. 7 Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája. 8 Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. 9 Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged. 10 Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban. 11 Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. 12 Szépségedet a király kíivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!”