Skip to main content

02.26 Erős Szellem

Dátum: 
2019.02.26

Zsoltárok 51,12-13

ERŐS SZELLEM

  Kicsoda vagy micsoda ez az "erős szellem"? Bizonyos fordítók Dávid saját szellemére vonatkoztatják, mint amely hajlandó Isten akaratának engedelmeskedni. Lehet ez a jelentése is, mint helyes válasz az Úr szavára, amely megadja Dávid életében a helyreállítást és bűnbocsánatot.
  Ez a kifejezés azonban lehet Isten Szent Szellemének a leírása is. Az "erősnek" fordított szó azt jelenti, hogy nemes vagy fejedelmi. Mennyire ráillik ez a kép Isten Szellemére!
  Egy másik jelentése az "erősnek" fordított szónak az, hogy nagylelkű vagy nemes lelkű. Ez is pontosan leírja Isten kegyelmes Szellemét. Ez volt az erős Szellem, amelyet Dávid kért, hogy fegyverezze fel őt a törvényszegők tanításának jövőbeli szolgálatára. Az Úr meg tudta ragadni a helyreállított Dávidot, és felhasználhatta, hogy hirdesse az Ő kegyelmét másoknak. Nekünk is nemcsak arra van szükségünk, hogy megismerjük személyesen Isten üdvözítését és helyreállítását, hanem szükségünk van a Szent Szellem hatalmára, ha gyümölcstermő életet, szolgálatot szeretnénk. Az Úr őrizzen meg bennünket olyan szolgálattól, amelyet csupán (hús)testi lelkesedésből kísérelnénk meg.
  Isten Szellemének munkájával a mi napjainkban is együtt jár a szabadság és függetlenség. Isten Szellemének hatása a hívő ember életében szabadságot és függetlenséget eredményez. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete például azt tanítja, hogy a Szent Szellem megszabadít bennünket a félelem megkötözöttségéből, és elvezet minket a fiúság, vagyis a "szellemi örökbefogadás" csodálatos szabadságára. Megkaptuk Isten előtt az érett fiak helyzetét. Nincsen már meg a félelem mózesi törvény szerinti viszonya, hanem a kiváltság és függetlenség közössége érvényes. Pál olyan messzire megy, hogy ezt mondja: "örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak", Róm 8,17.
  Ezenkívül a Korintusiakhoz írt 2. levél 3. fejezetének 17. verséből megtudjuk, hogy a Szent Szellem függetlenséget ad nekünk attól a vakságtól, amelyben Izráel szenved. Ez a vakságtól való megszabadulás mutatja meg nekünk az Urat, és - ahogyan Pál mondja - átformálódunk az Ő képére és hasonlatosságára. Micsoda szabadság!
Végül a Gal 4,6-7 egy másfajta függetlenségről is beszél - ez függetlenség a törvény megtartásának, mint a gyakorlati megigazulás eszközének megkötözöttségétől. Arról van szó, hogy a fiak csodálatos közössége az Atyával, valamint a Szellem gyümölcshozó munkája létrehozza az élet szentségét. Milyen bőkezű velünk Isten Szelleme manapság!

Zsolt. 51.12 „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem. 13 Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent szellemedet ne vedd el tőlem.”