Skip to main content

02.27 Nekem Magas Kőszikla

Dátum: 
2019.02.27

Zsoltárok 61,1-9

NEKEM MAGAS KŐSZIKLA

  Amikor az ember le van sújtva, jó, ha látja a "nálam magasabb kősziklát". Vigasztalást találhatunk abban a tényben, hogy van ilyen Kőszikla a hívő ember számára. Izráel úgy találta, és mi is úgy találhatjuk, hogy Kősziklánk méltó a bizalomra.
  A Kőszikla stabil dolog. Nem lehet megmozgatni. Erő és megbízhatóság benyomását kelti. Amikor lesújt bennünket a nyomasztó kötelességek halmozódása, szükségünk van egy kősziklára, hogy megpihenjünk rajta. Amikor megcsal bennünket az, amiben bíztunk, szükségünk van erre az imára: "vezess engem a nekem magas kősziklára".
  Izráel úgy találta, hogy ez a kőszikla alkalmas nyugvóhely. Ez egész Izráel megtapasztalása volt. "Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk", Zsolt 78,35. Isten volt, aki megszabadította Izráelt az éhhaláltól, veszteségtől vagy vereségtől. Isten volt, aki Izráelhez jött hűtlenségükben, hogy újra helyreállítsa őket. Ez volt az a Kőszikla, amely felfrissülést biztosított a pusztaságban. Ugyanígy nekünk is az Úr Jézus Krisztus a biztonságos ellátás forrása az életben. Járjunk szorosan Ővele, és ismerjük meg a vele való közösséget. Az "élet repedt ciszternái" nem fognak biztonságot nyújtani.
  A Kőszikla mindenek felett való. Ez az a "kőszikla, amely magas nekem". Szükségünk van valakire az életben, aki nagyobb, mint mi magunk. Bennünk nincs semmi, ami segíthet. Értelmünknek, vágyainknak, ösztönünknek, elhatározásunknak mind megvan a maga helye. De egyedül ezek elégtelenek lesznek az élet nyomasztó időszakaiban. Szükségünk van a Kősziklára, amely mindennél nagyobb. Őt sohasem fogják legyőzni. Nagyobb Ő, mint a mi legnagyobb szükségünk.
  A Kőszikla megértő. A Kőszikla képe ne valamilyen élettelen tárgyat juttasson az eszünkbe. Ő az élő Kőszikla. Ő a Krisztus, az élő Isten Fia, akire Gyülekezete épül, Mt 16,18. Ő visel gondot rólad.
  Ismered a Kősziklát? Ez a Kőszikla üdvözít, és téged is üdvözíteni fog, ha a tiéd lesz. Az Újszövetség megmondja: "az a Kőszikla Krisztus volt", 1Kor 10,4. Megelégítő szellemi ital volt Izráel számára, és Ő az egyetlen, aki bűnbe veszett férfiak és nők szellemi éhségét kielégítheti. Menj az Úrhoz ma, és kérd, hogy vezessen el a magas Kősziklára!"

Zsolt. 61.2-9 Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! (Szela.) Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjednek! Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt! Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.