Skip to main content

03.01 Izráel Pásztora

Dátum: 
2019.03.1

Zsoltárok 80,1-20

IZRÁEL PÁSZTORA

   Izráel Pásztorának első említése, 1Móz 49,24, Jákóbtól származik, aki maga is pásztor volt. Saját megtapasztalásából értette meg Isten gondviselésének nagyságát az övéiről. Jákób felismerte, hogy egy pásztor felügyelt fia életére. Ahogyan Józsefnél, a Pásztor védelmet és erőt nyújt népének a megpróbáltatás idején. Izráel Pásztora vezetést és fenntartást biztosított az egész Szentíráson keresztül. Ez a zsoltár, amely Izráel Pásztorához folyamodik, az egyetlen, amely ezt a címet használja. A 4., 8. és 20. versben a zsoltáríró ismételten megújításért és megszabadulásért könyörög. Ezek a szakaszok foglalhatják össze Izráel Pásztorának a szolgálatát. Ennek a gondoskodásnak a hiánya a nemzet súlyos válságát eredményezte, Ez 34,5.8; Mt 9,36.
   A 80. zsoltár felidézi azokat a napokat, amikor Izráel harcrendben vonult a pusztán keresztül, középen a ládával. Efraim zászlaja követte a ládát. A 3. versben említett Efraim, Benjámin és Manassé törzse ez alatt a zászló alatt vonult. A zsoltáríró azokon az áldásokon gondolkodik, amelyeket a Pásztornak népe közötti jelenléte nyújt. Az után vágyódik, hogy ez jelenjen meg újra a saját napjaiban, és mi is kívánhatjuk ugyanezt. Ez az ószövetségi napokban a nyája között lévő Pásztort mutatja be.
   Az evangéliumok az akolban lévő pásztort mutatják be. Ő volt az, aki Betlehemben született, akiről ez van feljegyezve: "legeltetni fogja népemet", Izráelt, Mt 2,6. A Szentírás beteljesedéseként Ő lépett be az ajtón át a nemzeti akolba, Jn 10,2. Amikor a nemzet kitért előle, elvezette készséges nyáját egy másik akolba. A nemzeti nyáj szétszóródott, amikor Jahve kardja megverte Őt, Mt 26,31. De odaadó Pásztorként letette életét "hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen", Jn 11,50.
   Prófécia mutatja be a jövőbeni Pásztort. Egy nap majd az Úr személyesen vállalja magára népe pásztorolásának gondját, Ez 34,11. Amikor Izráel Istene eljön, Ézs 40,9-11, Ő ugyanaz a valaki lesz, aki Betlehemben megszületett - Jahve társa, akire lesújtottak a Golgotán. Ő fogja elválasztani egymástól a pogányokat, és meghatározni sorsukat, Mt 25,32. Egy pásztor gyengéd gondoskodásával fogja legeltetni, összegyűjteni, őrizni és vezetni népét, Ézs 40,11; Jer 31,10.

Zsolt. 80.2 Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva