Skip to main content

03.02 Nap és Pajzs

Dátum: 
2019.03.2

 Zsoltárok 84,1-13

NAP ÉS PAJZS

   Mivel ez az isteni cím egyedül itt fordul elő, a szövegösszefüggés vezet el bennünket jelentéséhez. A zsoltár a "szela" szóval három szakaszra van osztva: 1-4; 5-8; 9-12. v., és tartalmaz egy-egy boldogságot: a dicsőítőt, a zarándokét és a védelmezett népét, 5., 6., 13. v. Mennek a Sionra, "és megjelennek Istennél", 8. v., engedelmeskedve parancsának, 2Móz 23,17. Földjeik és családjuk sebezhető volt két hétig, amikor felmentek ünnepükre a korai vagy őszi esőzések alatt, 8. v. A Napba és Pajzsba, védelmezőjükbe és oltalmazójukba vetett hit tette képessé arra őket, hogy ezt megtegyék. Ha megfigyelünk néhány Naphoz kapcsolódó igazságot, az segíteni fog a megértésben.
   Szabályozás: Isten megteremtette a Napot, hogy uralkodjon nappal, 1Móz 1,16. Ez meghatározta a napokat, Mal 1,11, irányokat, Zak 8, 7, időtartamokat, Zsolt 89,37, valamint létünk körülményeit is, Préd 1,3. Ezeknek a zarándokoknak a nap határozta meg kijelölt ünnepeiket, aratásukat, az egész életüket.
   Igazságosság: Mind Dávid, mind Malakiás a Nappal kapcsolja ezt össze, 2Sám 23,3-4; Mal 4,2. Mezopotámiában a bálványimádók a Napot az igazság isteneként imádták. Ezek az engedelmes zarándokok a Fiút imádták, akiben a tiszta, világos igazság virágzott, a gonosz pedig szenvedett, mert "nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek", 12. v. Milyen üdvös dolog emlékezni rá: az engedelmesség biztos ösvény minden jóhoz!
   Erőforrás: Mózes gyümölcstermést tulajdonít a Napnak, 5Móz 33,14. A Nap az egész természetet áldásban füröszti. A zarándokok a teljes aratásuk áldásait a Fiúnak köszönhetik, ahogyan mi is minden anyagi és szellemi áldást köszönjünk ennek a változhatatlan Fiúnak, Jak 1,17.
   Fényesség: Izráel eljövendő királyságában a Naptól származó fény helyett "az ÚR lesz örök világosságod", Ézs 60,19; Jel 21,23. A 84. zsoltár azt mondja, hogy Ő "dicsőséget" fog adni. A Fiú hinti majd dicsőségét népére; ez a betakarítási vagy sátoros ünnep előre vetíti dicsőséges jövőjüket, Mt 17,4; 2Pt 1,16.
   Gyógyulás: Az igazság Napja gyógyulást hoz szárnyai alatt a nemzet elpártolásaira, Hós 14,4; Ézs 53,5. A kegyelem meg fogja őrizni ezt a méltatlan nemzetet hosszú századokon át. Dicsőség fog ragyogni gyógyulásukban és helyreállításukon. A Pajzs meg fogja védeni őket minden veszedelemtől; a Nap gondoskodni fog minden jóról.

Zsolt.84.1 „Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. 2 Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! 3 Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. 4 A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! 5 Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. 6 Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. 7 Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. 8 Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. 9 Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela. 10 Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját! 11 Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! 12 Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. 13 Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.”