Skip to main content

03.04 Elsőszülött

Dátum: 
2019.03.4

Zsoltárok 89,26-30

ELSŐSZÜLÖTT

   Megkísérelve, hogy megértsük az isteni kapcsolatokat, gyakran fordítva gondolkodunk. Ahelyett, hogy Isten kijelentéséből indulnánk ki, saját tapasztalatainkkal kezdjük, és azokat visszük át az isteni dolgokra. Isten, aki mindig kapcsolatban létezett, olyan kapcsolatokat tervezett a társadalomban is, hogy lehetővé tegye számunkra azoknak a kapcsolatoknak a megértését, amelyek mindig is léteztek, vagy amelyekkel az a szándéka, hogy örökre fennálljanak. Azonban a földi kapcsolatok nem fejezik ki teljesen azt a kapcsolatot, amelyet visszatükröznek. Isten elgondolása szerint, ezeknek az örökkévaló után kell vágyat ébreszteniük bennünk, nem pedig a tökéletlen ideiglenes visszatükröződés után.
   Isten, hogy érthetővé tegye számunkra az Ő elsőszülöttjének jelentőségét, összekapcsolta ennek tökéletlen visszatükröződését az emberi nemmel. Ki felejthetné az élet csodáját, és a csodás hasonlatosságot, aki első gyermekére tekintett? Noha sok más gyermeke születhetett még, akiket ugyanúgy szeretett, az első születés egyedülálló volta megmarad, 5Móz 21,17. Noha az Istenségben nincs benne a nemzés lehetősége, ez a cím kifejezi az egyedülálló gyönyörködést Őbenne, aki lényegileg és valóságosan örökké ugyanaz.
   Isten a 89. zsoltárban Dávidról beszél, és kifejezi szándékát, hogy királlyá tegye. Isten különösen gyönyörködik majd benne, a Föld minden királya felett. De Dávid és utódai sohasem érték el ezt a felsőbbrendűséget erkölcsileg, vagy politikailag. Isten, Dávid uralmával kapcsolatos terveiről beszélve, végső "Elsőszülöttemet" látja, gyöngéden fejezve ki értékességét és harmóniáját.
   Ezenkívül az elsőszülöttet az örökségben kettős rész illeti meg, 5Móz 21,17. Senki sem versenghet vele. Ő fogja végrehajtani azokat a célokat, amelyek olyan fontosak atyja számára, ahogyan Izráel teszi majd az Úrért, 2Móz 4,22.
   "Elsőszülöttem" Isten formájában örökre egyedülálló lesz, elhozza Isten terveinek megvalósulását az uralkodásban, Zsolt 89,28, a Gyülekezetben, Róm 8,29, és az egész teremtésben, Kol 1,15. Sem király, sem uralkodó nem fog megállni előtte. Minden megváltottja az Ő képét fogja viselni. Az egész teremtés általa, Őrajta keresztül és Őérette van, Őnéki alávetve és Őbenne fenntartva, amely végül rajta keresztül érkezik el a céljához. Amikor az Atya visszahozza az Elsőszülöttet ebbe a világba, minden teremtmény imádni, tisztelni fogja, és térdet hajt "Elsőszülöttemnek", Zsid 1,6.

Zsolt. 89.26 „És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. 27 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája! 28 Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld királyainál. 29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. 30 És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.”