Skip to main content

03.08 A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek

Dátum: 
2019.03.8

Zsoltárok 118,22; Máté 21,42; Márk 12,10; Lukács 20,17

A KŐ, AMELYET AZ ÉPÍTŐK MEGVETETTEK

   A Kő az Istenség egyik címe, és felidézi az erő és maradandóság gondolatát, Jób 6,12; 41,24. Jákób felismerte, hogy József szilárd törekvése és erős karja "Jákób erősségének kezétől,... Izráel pásztorától, kősziklájától származik, 1Móz 49,24. Ez "Izráel kősziklájának" és Istennek, mint Kőnek az első említése.
   A 118. zsoltár messiási zsoltár, és Krisztusnak a Kő címet adja. A három szinoptikus igehely szerint világosan Őróla van szó a 22. verset idézve. Ezekben az Úr összekapcsolja a szőlő metaforáját az épületével, Mt 21,42; Mk 12,10-11; Lk 20,17. Az első metafora a gonosz szőlőmunkások példázatában egy fiúra irányítja a figyelmet. Elküldte az atyja, felismerték, mint örököst, kivetették és megölték. A szőlőskert Izráel. A szőlőmunkások a zsidó vezetők. A Fiú maga az Úr, aki önként jött le Atyja mellől, hogy szembenézzen a halállal a táboron kívül.
   A második metafora egy közönséges kővel indul, amely más kövek között az építők lábánál van. Milyen mélyre is szállt Ő! Bár "emberekhez hasonló" volt, Fil 2,7, Ő volt a Kő, mert Isten volt. Megvetették, elkülönítették a többi kőtől, félrelökték, "utált és emberektől elhagyatott volt", Ézs 53,3. A vezetők, az építők arra sarkallták a népet, hogy ezt mondják "félre vele". Az emberek fára függesztették. De Isten trónra emelte. Ő a "zárókő", vagy sisakkő, amely teljessé teszi az épületet, Zak 4,7. Ő a központi szépségű talpkő is. Ez csodálatos volt, "mely meghaladja az emberi felfogóképességet", Thayer. Mint Fiú, "megalázta magát"... ezért "fel is magasztalta Isten", Fil 2,6-11.
   Máté és Lukács feljegyzi, ahogyan az Úr kiterjeszti a metafora jelentését. Azok, akik ráesnek erre a Kőre, összezúzódnak. Akikre ráesik a Kő, azokat porrá zúzza. Dániel mondja, hogy a Kő, amely "kéz nélkül leesik", a pogány királyságokra zuhan majd, darabokra törve azokat. Mindennek a környezete Izráel. A megvetett Kő története "a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről", 1Pt 1,11, szóló csodálatos témát rejti.

Zsolt. 118.22 „A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!”