Skip to main content

03.11 Magasztos

Dátum: 
2019.03.11

Zsoltárok 148,1-14

MAGASZTOS

   A 148. zsoltár része a Szellem "Halleluja kórusának". Az utolsó öt zsoltár mindegyike úgy kezdődik és végződik, hogy "dicsérjétek az Urat", amit egyébként "hallelujának" is fordítottak. Első hat versében a zsoltár felszólít minden teremtményt az egek egében, hogy dicsőítse Jahvét. Aztán belefoglalja az égitesteket csillagaikkal, a Nappal és a Holddal. Ezt követően a levegő egek, az égbolt feletti vizek csatlakoznak a kórushoz. A következő hat vers a földi övezetekhez van címezve. A mélységektől az égben lévő szelekig, a hegységektől a fákig, a vadállatoktól a madarakig, a királyoktól a gyermekekig, mind csatlakozzanak a kórushoz. A teremtés teljessége, ami a teremtés első napjától a hatodikig előállt. Az Ő dicsősége félelemmel vegyes tiszteletet és dicsőítést vált ki. Minden, amit Ő jelent, és amit kijelentett önmagából, a neve, mindenek fölé emelkedik; egyedül az Ő neve Magasztos.
   A "magasztos" a tiszteletre méltóságot hangsúlyozza. A Szeptuaginta fordításban erre használt szó gyakran feltűnik az Újszövetségben. Amikor Isten jobbja felmagasztalta Őt, Csel 2,33, Ő és az Atya lényegi egységben elküldi a Szellemet, Jn 14,26; 15,26; 16,7. Ugyanaz a jobb kéz Fejedelemmé és Üdvözítővé magasztalta fel, Csel 5,31. Valójában a Fil 2,9-ben lévő "mindenek fölé magasztal" kifejezés is ugyanez a szó, egy erősítő elöljáróval. Ezek az ószövetségi és újszövetségi igehelyek összevetve, Urunk Jézus istenségére és az Atyával való egyenlőségére mutatnak rá.
   Az Úr háromszor használja megindító módon ezt a szót János evangéliumában, amikor megjövendöli felemeltetését a keresztre. Ő, akinek dicsősége az egész teremtés felett áll, gyalázatban emeltetett fel teremtményeinek tömege fölé. Őt, Aki egyedülálló volt igazi felmagasztaltatásában, a gonosztevők közé számlálva emelték fel. Őt, akinek neve egyedül Magasztos, úgy emelték fel, mint elvetett csalót. Őt, aki a legtiszteletreméltóbb név részese volt, egy átkozott fára emelték fel.
   A 148. zsoltár utolsó verse a "felemelte" szót alkalmazza (Rev. Károli). A legmagasabbra emelkedett "Magasztos" felemelte Izráelt, hogy "hozzá közel" legyen. Minket azonban sokkal magasabbra emelt. Mi vele együtt ülünk a dicsőségben. Egy vagyunk Ővele.
Zsolt. 148.1-14 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán! Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!

Zsolt. 148.1-14 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán! Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!