Skip to main content

03.12 Barát... Ragaszkodóbb A Testvérnél

Dátum: 
2019.03.12

Példabeszédek 18,24

BARÁT... RAGASZKODÓBB A TESTVÉRNÉL

   Lehet, hogy Salamon csupán földi kapcsolatokra gondolt, de kétségtelen, hogy Isten Szelleme erről a Barátról beszélve mennyei kapcsolatokra gondolt. A legdrágább, legszilárdabb emberi kapcsolatok csupán árnyékai a nagyobb és örök kapcsolatoknak. "Testvérül születik a nyomorúság idejére", Péld 17,17 (Rev. Károli). Az élet sötét napjaiban milyen drága dolog, ha van egy testvér! Erő, megértés, vezetés, segítség és vigasztalás csendesen árad két szív között, de korlátai vannak. Ritka gyöngyszem az olyan emberi barát, aki közelebb van és tovább marad, mint egy testvér. De még akkor is van korlát. J. B. Mackay kérdezi az énekében:
   Van valaki, hogy segítsen rajtunk, valaki, aki megérti szívünket, Aki együtt érez velünk, aki csodálatos szeretettel bátorságot ad, Azt a nagy-nagy áldást, amire szükségünk van? Igen, van Valaki, egyetlen Valaki!
   Neked pedig barátra van szükséged, hogy segítsen rajtad, Ő az Egyetlen.
   Joseph Scribbennek igaza volt: "Ó, mily hű barátunk Jézus!" Ő nem ismer korlátokat.
   Ő "a vámszedők és bűnösök barátja, Lk 7,34. Megközelíthető volt, és mélységesen érdekelte minden bolyongó lélek legnagyobb szüksége. De minden bűnös tudja meg, hogy van valami, ami messze édesebb, mint az első lelki fellélegzés. A megtisztulás és az Ő közelébe kerülés magát a mennyet hozza a lélek számára. János mutatja be annak világos bizonyítékát, hogy ez az Ember birtokában volt Isten minden lényegi jellegzetességének. János megfesti az Atyát és a Fiút, akik "mentek ketten együtt", 1Móz 22,8, töretlen közösségben és kölcsönös szeretetben. Milyen bámulatos, hogy ez az evangélium az, ahol Ő ezt mondja: "Ti az én barátaim vagytok"!
Jézus barátja lehettem!
Bármily gonosz vagyok,
De ilyen barátra leltem,
S előttem menny ragyog!    (Joseph Ludgate)
   Ő mindenkinél inkább az a barát, aki "mindig szeret", Péld 17,17. Szent csodálattal, szívbéli hálával és tiszteletteljes szeretettel tekintsünk erre a mindig szerető valakire, és ismételjük: "Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom", Én 5,16 (Rev. Károli).

Péld. 18.24 „Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.”
Péld. 17.17 „Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.”