Skip to main content

03.17 Tízezer Közül is Kitűnik

Dátum: 
2019.03.17

Énekek Éneke 5,10

TÍZEZER KÖZÜL IS KITŰNIK

   A gyönyörű szerelmi történet elérte csúcspontját ennek a fejezetnek a nyitó versével. A hívásban a házasság öröme fejeződik ki: "Egyetek, igyatok, barátaim." De az öröm gyorsan elszállt, és a láng kialudt. A vőlegény elment, és a lány már nem tudta megtalálni.
   Minek volt betudható ez a szomorú körülmény? Mi választotta szét ezt a két embert, akiket annyira betöltött az egymás iránti szerelem? Hogyan követhetett ilyen szomorúság ekkora örömöt? Az ok a lány szívében található. A férfi eljött hozzá, 2-4. v., és ő elutasította. Közöny kerítette hatalmába, lustaság uralkodott el rajta, a vőlegény pedig elment. A lány kereste, és szenvedett vesztesége miatt, elborította annak nagysága.
   Azért hagyja el ajkát az a gyönyörű leírás, amely az 5. fejezet végén található, miközben kutat vőlegénye után. Elhagyatottságának sötétségéből válaszol azoknak, akik kérdezik, hogy miért különb az ő szerelmese másokénál. Milyen gyakran idézték ezeket a szavakat! Milyen sok szívet emeltek fel ezek imádatban!
   A "tízezer" az egyik legnagyobb szám a Szentírásban. Az ennél nagyobb számokat gyakran szorzatokkal fejezték ki, mint pl. "tízezerszer tízezer", Dán 7,10; Jel 5,11. Mint különálló szám, rámutat arra, ami leírhatatlan. Az ő szerelmese tízezer közül is kitűnik, szépsége összehasonlíthatatlan, kedvessége felbecsülhetetlen, gyengédsége páratlan, és magával ragadó nyájassága egyedülálló. Senki sem állhat meg mellette, és nem is tudja senki beárnyékolni. Bárhol van és bármivel foglalkozik, mindig ő a legfőbb.
   De nincsenek-e itt tanulságok számunkra is? Olyan könnyű elveszíteni közösségünket az Úrral! Mai örömünk Őbenne holnapra elhidegüléssé válhat. Szeretetünk megcsappan, vágyakozásunk apad, Ő pedig hirtelen eltávozik, és csak azután értjük meg, mit vesztettünk. Ne hibázzunk ebben! Összpontosítsuk Őrá érzelmeinket, hogy élvezhessük jelenlétét, és úgy kezeljük azt, mint drága kiváltságot, amely biztosítani fogja, hogy ne veszítsük el közösségünket az összehasonlíthatatlan Krisztussal, aki "tízezer közül is kitűnik".

Én. 5.10 „Szerelmesem ragyogó és piros, tízezer közül is kitűnik.”