Skip to main content
Dátum: 
2019.03.19

Ézsaiás 4,1-2

SARJ

   A 3. fejezetben leírt háttér valóban sötét. A Júda királyságával kapcsolatos közvetlen kilátás fájdalmas volt. Az igazságos kormányzás megsemmisült, 1-8. v., a bűn nyilvánosan színre lépett, 9-11. v., a vezető szerepet elutasították, 12,15, és a női társadalom lealjasodott, 16-26. A Seregek Urának közvetlen ítélete volt érezhető Áház uralkodásában, amely megszakadt ugyan Ezékiás uralkodása alatt, de folytatódott Manassé uralkodása idején, egészen Jósiás haláláig. A nyomorúság eljövendő napján Izráel számára ezek a jellegzetességek teljességükben lesznek megtapasztalhatóak.
   Ennek oka a bűn. Az Úr gyakran figyelmeztette őket, és biztatta őket, hogy térjenek vissza hozzá és tiszteljék Őt, de nem tanulták meg azt a leckét, hogy a bűn, bármily vonzónak tűnjék is, sokba kerül. Milyen reménység lehet még?
   A 4. fejezetben most Ézsaiás előretekint egy napra, amikor a dávidi monarchia nagy fája ledől majd, elterülve, mintha meghalt volna. De ebből a "halott" rönkből kinő egy sarj, egy kis fiatal hajtás, amely látszólag túlságosan törékeny ahhoz, hogy bármilyen hatalma legyen.
   Ez azonban az Úr sarja. Ő szép lesz tündöklő ragyogásában, dicsőséges mély benyomást keltő fennköltségében, kitűnő fenségében és kedves pompájában. Ilyen kis hajtásból fog felnövekedni az, aki jön "azoknak, akik Izráelből megmaradnak", annak a maradéknak, amely Őrá vár majd azon a napon, amely még eljövendő.
   Jött, mint kis hajtás, megszületett alázatos körülmények között, egy szerény otthonban nevelkedett, gyöngéd volt alázatosságában, mentes a büszkeségtől, és szánalommal teljes. Amikor ismét eljön majd hatalmas dicsőségében, látni fogja a világ, mi származott abból a kicsiny hajtásból.
   Ezekben a versekben tanulság van számunkra. Nem számít, milyen sötétek a körülmények, amelyeken áthaladunk, nem számít, milyen nehéz az út, és milyen alacsonyak a viharfelhők, Ő az, akinek van hatalma, hogy átvigyen bennünket. Mi pedig, akik bízunk Őbenne, várjunk Őrá. A Gyülekezet az elragadtatás napjára vár, és a dicsőség napjára vár a világ. Addig is lehet örvendezni Őbenne, és szemlélni az Ő szépségét, dicsőségét, kiválóságát és kedvességét, aki az Úrtól jött, mint a Sarj, a gyengéd hajtás.

Ézs.4.1-2 „Hét asszony ragad majd meg egy férfit azon a napon, és ezt mondják: A magunk kenyerét esszük, a magunk ruhájába öltözünk, csak viselhessük nevedet. Vedd le rólunk a gyalázatot! Azon a napon ékes és dicső sarjat ád az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izráelből megmaradnak.”