Skip to main content

03.21 Immánuel

Dátum: 
2019.03.21

Ézsaiás 7,13-16

IMMÁNUEL

   Az a két ember, aki a Ruhafestők mezejéhez vezető útra irányítja lépteit, a reménység üzenetével jön. Ézsaiás és fia, Seárjásúb közeledett a királyhoz, aki arra készült, hogy megvédje Jeruzsálemet a Szíria és Izráel ellenséges szövetsége általi támadástól. A király Áház volt, egy istentelen uralkodó, akinek katasztrofális uralkodása okozta, hogy az Úr megalázta Júdát, 2Krón 28,19.
   Az üzenet, amelyet vittek, az volt, hogy Áház kérjen jelt az Úrtól, és ezzel ismerje el, hogy Jahve az Isten. Ha megtagadja, hogy szövetséget kössön a világgal, az Úr meg fogja szabadítani Júdát. Ezt a király nem akarta megtenni azzal az ürüggyel, hogy nem kísértheti ily módon az Istent, de nem beszélt arról a szándékáról, hogy szövetséget köt Asszíriával. Ézsaiás azt válaszolta, hogy az elutasítás ellenére az Úr fog adni jelet, mert "a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek", 14. v. (Rev. Károli). Micsoda nagy jelentőségű üzenet ez! Az eljövendő nem más, mint "velünk az Isten".
   De micsoda nagy jel lesz ez! Csodálatos jel, hogy egy szűz fogan, fölfoghatatlan valami, amit csak Isten tud véghezvinni; a leereszkedő kegyelem jele, hogy Ő emberré lesz, mélyen alászáll a dicsőség legnagyobb magasságából. Gazdag volt és szegény lett. Akinek azelőtt szeráfok zengték, hogy "szent, szent, szent", eljött, hogy a bűn közepette éljen. Aki az Atya kebelén volt, Mária karjaiban fekszik. Nagy titok, nagy csoda, de micsoda nagy vigasztalás! "Isten megjelent testben", annyira törődve velünk, hogy hajlandó volt "önmagát nem kímélni".
   Eljövetele reményt hoz a reményteleneknek, világosságot azoknak, akik sötétben vannak, és életet azoknak, akik bűneikben halottak. Születése előtt oly sok évvel megígérte ezt Ézsaiás, és Isten minden ígéretéhez hasonlóan beteljesedett. Bízva támaszkodjunk Őrá. Ne kételkedjünk a mindig alkalmas időben történő gondviselésében. Nem számit, milyen hosszú a várakozási idő, tekintsünk felfelé! Ő be fogja tartani a szavát!
Az örök dicsőség fénye
Hagyhatja-e kimondatlanul dicsőítésed?
Ki hallgathatná el a mennyből küldött történetet
A Bárányról, aki meghalni jött a földre.
(Robert Robinson)

Ézs. 7.13 „Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok? 14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, 15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani; 16 Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.”