Skip to main content

03.23 Nagy Világosság

Dátum: 
2019.03.23

Ézsaiás 9,1-2

NAGY VILÁGOSSÁG

   Azoknak, akik ébren fekszenek, hosszú az éjszaka. Azoknak, akik nyomorúságot kénytelenek eltűrni, fájdalmuk éjszakája végtelennek tűnik; napfelkelte fénye sem töri meg a homályt, és nincs világosság a horizonton. Mielőtt Ő eljön, Izráel számára a körülmények olyan sötétek lesznek, mint még soha, és a dicsőséges kilátások messzi álomnak tűnnek. Ki tud világosságot hozni a sötétségbe, békét a szívbe és örömöt a lélekbe?
   A hűséges maradék tudja a választ, és vár az Ő jövetelére, várakozva a fényre, hogy feltűnjön. Micsoda öröm és hódolat fogja betölteni a szívüket, amikor az Igazság Napja felkel, és árasztja fényének melegét végig az országon! A tengeri út, Galilea nyugati partvidéke fogja ezt érezni; a Jordánon túl, a keleti területek a folyó másik oldalán élvezni fogják annak sugarait, és a nemzetek Galileáját, a legészakibb részeket elárasztja ez a nagy világosság. Mindezek megérezték a pogány leigázás és romlás erejét, és Ő elsőként rájuk árasztja jelenlétének dicsőséges fényét. A helyeket, amelyek megaláztatást tűrtek, meg fogja látogatni ennek a világosságnak a dicsősége.
   De nem volt-e már ennek dicsőséges előíze? Nem ezeket a területeket látogatta-e az Úr Jézus, amíg itt volt, Mt 4,14-16? Ők látták a csodákat, jeleket és csodás tetteket, amelyek kezéből jöttek. Ők hallották tanítását, és figyelték járását. Mégis Ő volt az elutasított Krisztus.
   Ma, amikor Ő üdvösséget hoz az életünkbe, jelenlétének ugyanazt a világosságát látjuk meg, és ugyanaz az öröm tölt el bennünket, mint amikor a sötétséget, amely megülte lelkünket, eloszlatja a nagy világosság, amely felragyog rajtunk.
   Miután a Gyülekezet a mennybe ragadtatott, eljön a nyomorúság ideje, amely az Ő eljövetelét megelőzi majd. Mennyire szüksége van a világnak erre a dicső napra, és az átadott lelkek mennyire vágyakoznak ez után a nap után, és imádkoznak érte! Micsoda világ lesz az majd, amikor az Ő világossága megtöri a homályt, és amikor az Ő melege és fényessége eloszlat minden sötétséget! Akkor majd nem utasítják el Őt, abban az időben nem tagadják meg. Uralkodni jön, és mindenki, aki erre a napra vár, hirdetni fogja: "Jöjjön el a Te országod!"

Ézs. 9.1 „De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. 2 A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!”