Skip to main content

03.24 Erős Isten

Dátum: 
2019.03.24

Ézsaiás 9,6-7

ERŐS ISTEN

   A nagy világosság eljövetelének kilátása ok az örömre, mert ez annak a gyermeknek az ígérete, aki szűztől fog születni. Azt már tudjuk, hogy neve Immánuel lesz, most pedig ki van jelentve, hogy ő lesz a Csodálatos, Tanácsos és az Erős Isten. Mint "Csodálatos", túl van az emberi felfogóképességen, mint "Tanácsos", minden ismerettel rendelkezik, és mint "Erős Isten", Övé minden hatalom.
   Ellenségei elbuknak előtte, és senki sem lesz képes felkelni ellene. Ő fog belépni Jeruzsálembe diadallal, és felhangzik majd a kiáltás: "Ki az a dicső Király?" Zsolt 24,8, amelyre dicsőséges válasz hangzik a maradék Izráeltől, amely betölti a levegőt: "Az erős és hatalmas Úr." Őelőtte felemelik fejüket a kapuk. Akik Őbenne bíztak, nyugalmat lelnek abban a tényben, hogy minden ellensége felett győzedelmeskedik majd. Szárnyai alatt biztonságban nyughatnak.
   De ez az Ő hatalma minden könyörület nélküli lesz-e? Megfosztja-e a hatalom a szívét a másokkal való törődéstől? Amikor azonban Mózes arról beszél, hogy Ő "nagy, hatalmas és rettenetes", 5Móz 10,17 (Rev. Károli), hozzáteszi, hogy "igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt," 18. v. Jeremiás úgy szól róla, hogy "Te nagy Isten, te hatalmas", Jer 32,18, aki nemcsak igazságos ítéletet gyakorol, hanem "irgalmas" is.
   Igen, Ő, aki hatalmas, egyúttal gondviselő és könyörülő. Hatalmával sohasem fog visszaélni, és könyörülete sohasem fogy el. Őelőtte a szelek és hullámok békésen és csendesen elhallgattak; szólt, és a démonoknak engedelmeskedniük kellett; parancsolhatott angyalok légióinak; csendben megállt egy vak ember hívására, kinyújtotta kezét, hogy megérintsen egy leprást, és szánakozott a sokaságon, amely olyan volt, mint a pásztor nélküli nyáj.
   Amikor az élet nehézségeivel kerülünk szembe, sohase feledjük, hogy a mi Istenünk erős. Amikor Jeremiás erről az Erős Istenről gondolkodik, kijelenti, hogy "Neked semmi sem lehetetlen", Jer 32,17. Semmilyen ellenség nem túl ügyes, semmilyen hegy nem túl magas, és nincsen elég erős akadály Őelőtte. Ő a mi Istenünk! Őbenne bíztunk elutasításának napján; az Ő teljességét fogjuk élvezni a diadal napján.

Ézs. 9.6 „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! 7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!”