Skip to main content

03.25 Örökkévaló Atya

Dátum: 
2019.03.25

Ézsaiás 9,5-7

ÖRÖKKÉVALÓ ATYA

   Mindig szomorú olyan otthont látni, ahol apa nélküli gyermekek élnek. Ennek néha a halál az oka, néha pedig egyéb sajnálatos körülmények, és az anyának egyedül kell felnevelnie a családot.
   Továbbhaladva azoktól a címektől, amelyek az Eljövendő dicsőségét és hatalmát hirdették, Ézsaiás most kijelenti, hogy azok, akik bíznak Istenükben, sohasem lesznek Atya nélkül. A próféta az örökkévaló Atyára néz. Úgy látszik, ez közelebb hozza Őt hozzánk, olyan közösségről beszélve nekünk, amelyet még az örökkévalóság sem fog befolyásolni. Nem fogja azonban befolyásolni az Istenségben lévő személyek közösségét sem, minthogy nem vesz el semmit az Atya Istentől. Aki ugyanis itt úgy van kijelentve, mint örökkévaló Atya, az valójában a Fiú Isten, minthogy a cím az Ővele való közösségre utal az örökkévalóságban, amelyet mindenkivel gyakorol, aki az övé, aki ott lakik majd.
   Hogy egy atya irgalmas a gyermekeihez, az ismeretes számunkra, Zsolt 103,13. Vezetheti őket az Ő bölcsességével, és megvédheti őket szeretetével. Gondoskodik róluk, és könyörületes irántuk ugyanúgy, ahogyan az örökkévaló Atya gondoskodik rólunk és könyörül rajtunk. Ez tehát a kilátás számunkra a vég nélküli korszakokon keresztül, hogy van egy Atyánk, akinek gondviselését örvendezve előre láthatjuk, és akinek szeretete irántunk sohasem fog elfogyni.
   De ha ezt a címet egy bizonyos módon olvassuk, még nagyobb lesz a jelentősége. Némelyek úgy fordítják, hogy "az örökkévalóság Atyja" (pl. a magyar Rev. Károli). Ha röviden áttekintettük könyörületét, nézzük meg most hatalmát és tekintélyét. Az örökkévalóság területén Ő mindenek felett uralkodik. Mint "az örökkévalóság Atyja", Ő annak az eredete, aki azt létrehozta, az, aki elindította. Az örökkévalóság neki köszönheti létét, és az Ő hatalma tartja fenn. Keil és Delitzsch állapítja meg, hogy "az örökkévaló Atya cím Őt jelenti, azonban nemcsak mint az örökkévalóság birtokosát... hanem, mint gyengéd, hűséges és bölcs oktatóját, őrzőjét, és mint aki ellátja az Ő népét még az örökkévalóságban is."
   A körülvevő események félelemmel tölthetnek el bennünket. Az élet viharai, amelyek közel jönnek hozzánk, nyugtalanságot okozhatnak. A bizonytalanság, amely ostromol minket, befelhőzheti horizontunkat. De Ő, aki meghalt a Golgotán, az örökkévaló Atya, akinek nincs vége, időtlen a könyörületben és uralkodásban. Ilyen kilátások mellett ne féljünk!

Ézs. 9.5 „Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen; 6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! 7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!”