Skip to main content

03.26 A Békesség Fejedelme

Dátum: 
2019.03.26

Ézsaiás 9,5-7

A BÉKESSÉG FEJEDELME

   Olyan világban, amelyet viszály és ellentét szorongat, ahol szenvedő milliók kénytelenek tűrni háborúk következményeit, felfrissülés Őrá tekinteni, aki a Békesség Fejedelme. Ő az, a Dávid Fia, aki az uralkodást olyan szintre emeli majd, amilyet még sohasem láttak. Amikor az Ő kormánypálcája uralkodik, mindenütt béke lesz.
   Az evangéliumban láttuk már, hogy azoknak, akik Őbenne bíznak, békességük van Istennel, de az a cím, amelyre itt figyelmet fordítunk, előre mutat arra a napra, amikor Ő fog uralkodni a világ felett, és megszünteti a nyugtalanság és erőszak minden okát. Zakariás írja: "Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér,.. a Föld végéig", 9,10.
   Mikeás is beszél erről, nemcsak a békéről írva, amit hoz majd, hanem azt is hangsúlyozva, hogyan viszi véghez. "Ez lesz a békesség", 5,4, és nem csoda, hogy "akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig", 3. v. Ahol Ő van, ahol Ő uralkodik, lehetetlen, hogy bármi más legyen, mint békesség. Ez érinteni fogja még az állatokat is: "a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever", Ézs 11,6. Ilyen uralkodás mellett a világ felvirágzik, nem lesz pazarlás, pusztulás nem lesz többet, és soha nem lesz csapás az éhínség.
   A hívők számára azonban már ma békességet hozott a lélekbe. Ahogy a tavon a vihar lecsendesedett, és ahogyan az ember megszabadult a Légiónak nevezett démonok hatalmából, az Úr Jézus békehozónak mutatkozott. Ahogyan a Mester újonnan megszabadult követője a lábánál ült felöltözve és tiszta elmével, ez bizonyítéka volt az újonnan megtalált békességnek. Ahogyan a vérfolyásos asszony kinyújtotta kezét, hogy ruháját megérintse, a tizenkét éves szenvedés megszűnt, és békesség áradt a lelkébe, Mk 5,15,24.
   A világ békére vágyik, és mégis visszautasítja Őt, aki azt hozza. Vezetők tanácskoznak, nemzetközi egyezményeket kötnek, ígéreteket tesznek és nyilatkozatokat harsognak. Mindennek semmi haszna! De amikor a Békesség Fejedelme eljön, igaz uralmat hoz majd, és akkor a világ és mindazok, akik benne vannak, olyan békességet fognak élvezni, amely egyben biztonság is.

Ézs. 9.5 „Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen; 6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! 7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!”