Skip to main content

03.27 Izráel Világossága

Dátum: 
2019.03.27

Ézsaiás 10,16-23

IZRÁEL VILÁGOSSÁGA

   Ellenségei előtt az Úr Izráel világossága. Azok, akik gyűlölettel ellene fordulnak, azt találják, hogy tűzhöz hasonlóan megemészti azokat, akik szembeszállnak vele. Amikor eljön, Izráel képes lesz támaszkodni rá, 20. v., visszatérni hozzá, 21. v., és örvendezni fog az igazságnak, amelyet Ő hoz majd, 22. v.
   A világosság és az Úr számos módon összekapcsolódik. Ha orcájának világosságát felhozza ránk, az az Ő értékelésének jele, Zsolt 4,7; a zsoltáríró felkiáltása, hogy "küldd el világosságodat", Zsolt 43,3, annak felismerése, hogy szükséges, hogy Ő vezessen bennünket; az elismerés, hogy "lábam előtt mécses a Te Igéd, ösvényem világossága," Zsolt 119,105, a szellemi gondolkodás bölcs állítása. Ő az Isten, aki világossággal veszi körül magát, mint öltözettel, Zsolt 104,2.
   Istennek nem célja, hogy embereket sötétségben tartson. A sötétség hatalma az ellenség birodalma, Kol 1,13, és ettől a hatalomtól az evangélium szabadít meg. Ennek a világnak az istene megvakította azok elméjét, akik nem hisznek, de Isten dicsősége evangéliumának világossága felragyogott azoknak, akik hittek. Péter is hangsúlyozza ezt, amikor arról ír, aki "a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket", 1Pt 2,9.
   Ilyen kiváltság azonban felelősséggel jár. A róla szóló dicséret kinyilvánítása, aki kivitt minket a világosságra, együtt jár az Úr erényeinek és erkölcsi kiválóságának kiemelésével. Ez közérthetően kifejezve azt jelenti, hogy mindig Krisztushoz méltóan kell élni. Azok, akik élvezik a világosságot, a kijelentésből megtanulták, hogy olyan áldást nyújt az, amelyről mások nem tudnak.
   A kilátás, amely előttünk van, nem a sötétségről szól. "Éjszaka sem lesz többé,... mert az Úr Isten fénylik fölöttük", Jel 22,5. Bátorítsa szívünket ez a kilátás. Nem lesz sötétség, félelem, tudatlanság! Bizony, kellemes a világosság!
Isteni fény vezérel majd,
Biztos utat nyújt néked;
Titkos áldás árja rajtad,
S örök napra elvezet.
(J. N. Darby)

Ézs 10. 16 Ezért az Úr, a Seregek URa sorvadást bocsát kövéreire, és dicsősége alatt olyan égés támad, mint a tűzvész. 17 Izráel Világossága tűz gyanánt lesz, és annak Szentje láng gyanánt, amely ég, és megemészti egyazon napon a gazt és a tövisét. 18 Erdejének és kertjének ékességét pedig testestül-lelkestül megemészti, és elsorvad, mint egy beteg. 19 Erdeje fáiból oly kevés marad, hogy azokat egy gyermek is össze tudja írni. 20 Azon a napon Izráel maradéka, és aki megmenekült Jákób házából, nem támaszkodik többé nyomorgatóira, hanem az ÚRra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen. 21 A maradék megtér, Jákób maradéka az erős Istenhez. 22 Mert ha annyi lenne is néped, Izráel, mint a tenger homokja, csak a maradéka tér meg. El van határozva a pusztulás, kiárad az igazság! 23 Mert előre elhatározott pusztítást visz véghez az Úr, a Seregek URa az egész országban.