Skip to main content

03.28 Vesszőszál Isai Törzsökéről

Dátum: 
2019.03.28

Ézsaiás 11,1

VESSZŐSZÁL ISAI TÖRZSÖKÉRŐL

   A dávidi monarchia hatalmas fája le fog dőlni. Ézsaiás megjövendölte, hogy az egykor nagy nemzet fogságba kerül majd, és Dávid trónjának utódai fogolyként fogják elhagyni Jeruzsálemet. Az Izráel nagyságáról és dicsőségének visszatéréséről szóló próféciák reménytelen álmodozásnak tűntek. Még Jeremiás is, aki pedig tudta, hogy a helyreállítás meg fog történni, látta a Jeruzsálemet körülvevő ellenséget, és így kiáltott: "Az ostromsáncok már a városig érnek", Jer 32,24. A szabadulás lehetetlennek látszott.
   De a helyreállítás el fog jönni. A Dávid családfájából származó vonal látszólag halott törzséből egy kis hajtás, egy jelentéktelen ágacska támad, oly kicsi, hogy úgy kezelik, nem lesz semmilyen következménye. Figyelmen kívül hagyták, amikor megjelent, nem törődtek vele, amikor növekedésnek indult. Így született Betlehemben egy gyermek, olyan alázatos kezdetből, hogy a világ nem vette észre születését. Amíg a bölcsek el nem jöttek keletről, a palotában nem volt sürgölődés; a vallási hatalom, minden gazdagságával és képmutatásával nem volt tudatában, hogy ki született meg egy jászolban egy olyan családban, amely nem volt gazdag és előkelő. De Ő volt a Vesszőszál; Ő volt az ágacska, a kis zöld hajtás!
   Isten csendesen, de biztosan munkálkodott; ígéretei be fognak teljesedni, és szándékai meg fognak valósulni. Az emberiség bűne, a fejedelmek és papok megátalkodott istentelensége és a nép kapzsi, bűnös önzése nem fogja megakadályozni Őt szavának beteljesítésében. Ez a kis zöld hajtás addig növekszik majd, amíg hatalmas fává nem válik, amely minden mást beárnyékol.
   Amikor gondok sötétítik el életünket, és az előttünk lévő út nem látható világosan, amikor az ismeretlen ösvény félelemmel tölti el szívünket és bizonytalanság fog el bennünket, a válasz gyakran olyan látszólag kicsi dolog formájában jön, hogy meg se látjuk, hogy az Úr válaszolt. Csak ha visszanézünk, akkor ismerjük fel, hogy Ő munkában volt. Így a fáraó Egyiptomában a válasz egy kisgyermek volt, akit egy gyékénykosárban a Nílusra helyeztek; amikor a midianiták elnyomták Izráelt, egy férfinek az volt a vágya, hogy élelemmel ellássa az embereket; Éli napjaiban volt egy asszony, aki sírt Silóban! Ne csüggedj! Isten még munkálkodik. Micsoda dicsőség lesz majd még ebből a kis hajtásból!

Ézs. 1.1 „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.”