Skip to main content

03.29 A Bölcsesség és Értelem Szelleme

Dátum: 
2019.03.29

Ézsaiás 11,2-9

A BÖLCSESSÉG ÉS ÉRTELEM SZELLEME

   Az ezekben a versekben adott leírás annak az eljövendő Vesszőszálnak a szerepéről szól, amely Jesse törzséből származik. Ugyanúgy, ahogyan a szent sátor szentélyében lévő lámpatartónak volt egy központi ága, és minden oldalon három-három másik ága, így az erről a királyról adott leírásnak is van egy központi jellegzetessége, és hat módja, ahogyan kifejeződik. A középső az Úr Szelleme, a hat ág pedig "a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, az ÚR ismeretének és félelmének szelleme."
   A "bölcsesség" arról szól, hogy hogyan alkalmazzuk az ismeretet a hozzáértéssel együtt. Az "értelem" azt jelenti, hogy ismerjük a dolgok alapvető és lényegi természetét, valamint a közöttük lévő különbséget. Itt van egy uralkodó, aki teljesen alkalmas arra a felelősségre, amelyet visel.
   A Király ezekkel a jellemvonásokkal nem látszat szerint ítél; uralkodásának alapja nem a külsőségeken nyugszik majd. Igazságosság fogja kísérni minden tettét: a szegényekkel igazsággal bánik, és "igazság lesz derekának öve." "Bölcsesség és értelem"! Mennyire hiányzanak ezek a modern társadalomban! Manapság "a bölcsességet... a bolondok megutálják", Péld 1,7 (Rev. Károli), és ennek eredményeként nem található az értelem.
   De a fenti tulajdonságok akkor is jellemezték Őt, amikor itt járt. Amikor eljött saját országába, tanította őket zsinagógáikban, "és álmélkodva ezt mondták: Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő?" Mt 13,54.
   Nem vágyakozik-e a szív ezekre a feltételekre? A világ a bűn és Isten elleni lázadás lefelé vezető útján rohan. Sokakban nincsen istenfélelem, az Isten Igéjét megvetik, a jót gonosznak nevezik, és a gonoszt jónak. Egy napon azonban átveszi majd az uralkodói hatalmat, és senki sem lesz képes szembeszállni vele. Aztán megkezdődik az ezeréves dicsőség aranykora, és a világ meg fogja látni, hogy mi lehet akkor, amikor Ő a jogos helyén van, és mindenki elismeri az uralkodáshoz való jogát. Akkor általánosan élvezni fogják annak jótékony befolyását, akié az ismeret és bölcsesség Szelleme.

Ézs. 11.2 „A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. 3 És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: 4 Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. 5 Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség. 6 És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; 7 A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; 8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét: 9 Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.”