Skip to main content

04.01 Szög Biztos Helyen

Dátum: 
2019.04.1

Ézsaiás 22,21-25

SZÖG BIZTOS HELYEN

   A huszonegyedik század egyik legnagyobb kérdése a biztonság ügye. Az államok, nagyok és kicsik, költségvetésük nagy százalékát a biztonságra szánják, hasonlóan az üzleti élet és az otthonok is. Olvasmányunk azt mutatja, hogy a nemzeti bizonytalanság idején az Úrnak van üzenete népéhez ebben a témában.
   A fejezetnek ihletett címe van, amely azonnal felriasztja az energikus elmét, hogy valami különösen érdekeset várjon: "a látomás völgye ellen", 1. v., amivel kapcsolatban Ézsaiás "zűrzavar, eltiprás és kavarodás napjáról" beszél, 5. v. Olyan várost ír le, amelynek falain rést ütöttek és lerombolták, és meg kell erősíteni a védelmét, 9-10. v. Mégis mindig volt egy férfi, mint Sebna udvarmester, aki úgy élt, mintha a biztonság tökéletes lett volna, még díszes sírhelyet is építtetett magának. Nem csoda, hogy Ézsaiás megrótta, prófétálva ellene, és megjövendölte, hogyan lesz Sebna labdaként elhajítva egy nagy országba, valószínűleg Mezopotámia síkságaira, 18. v. Sebna biztos helyen lévő szögnek látszott, de minden, ami őrajta függ, leesik majd és összetörik, 25. v.
   Az Úr, mielőtt Sebnát eltávolítja, közli, hogy Eljákimot teszi a helyére. Őt nem fogja félredobni; őt meg fogja erősíteni, mint "szilárd helyen lévő szöget", 23. v. Nagy megtiszteltetés lesz ez Eljákimnak, aki kétségtelenül hűséges szolga, 20. v. El van hívva, hogy viselje a "szolgám" címet, 20. v. Ő a második személy, aki így van leírva Ézsaiás próféciájában. Ő van felruházva a fősáfár szolgálati öltözetével és a hivatali övvel, 21. v. Neki van kulcsa is, amelyet személyesen a királytól kapott. Szilárdan kell állnia a helyén.
   Ez a sátorcövek nem olyan cövek, amely a sátort a földön tartja, ha nem egy nagy díszcövek, amely biztosan be van verve a sátoron vagy házon belül, amelyre fel lehet akasztani különböző méretű értékes edényeket.
   Ugyan ki másra tekinthetnénk, ha nem arra, akinek biztos a helye a házban. Az itt használt nyelvezet az Úr Jézusra vonatkozik a Jel 3,7-8-ban. Ezen a biztos helyen lévő Szögre - a megdicsőült Krisztusra Isten felakasztotta arany és ezüst edényeit, mert ezek vagyunk Isten számára. Ő nem engedi, hogy leessünk! Micsoda biztonságban vagyunk!

Ézs. 22.21 „palástodat rá adom, övedet rá erősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. 22 Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. 23 Szilárd helyre erősítem, mint valami szöget. Ott lesz a díszhely atyja házában. 24 Őrá aggatják atyja házának minden díszét, sarjadékait és ivadékait, minden apró edényt, tálakat és mindenféle korsót. 25 De így szól a Seregek Ura: Egyszer majd kilazul a szilárd helyre erősített szög, letörik és leesik. Összetörik a teher, amely rajta volt. Megmondta az Úr.”