Skip to main content

04.06 Díszes Koszorú, Ékes Korona

Dátum: 
2019.04.6

Ézsaiás 28,5-6

DÍSZES KOSZORÚ, ÉKES KORONA

   Az országban lévő egyik város sem volt hasonlítható Samáriához, a tíz északi törzs fővárosához. A királyság kettészakadása után gyakran nevezték Izráelnek vagy Efraimnak. Ez volt a "büszkeség koszorúja", amellyel minden izraelita dicsekedett, 1.3. v. Biztonságot és jólétet kínált, valamint a dicsőséges jövő szépségét. Mi többet kívánhat egy nemzet a fővárosától? Ézsaiás választ hoz nekik Jahvétől a kérdésükre. Bűneik miatt meg kell tanulniuk, hogy városuk nem valamilyen biztonságos erődítmény, ahogyan képzelték, és termékeny völgyeik el fognak pusztulni. Hervadó szépség volt az övék, 1,4. v.
   Akkor majd hova néznek? Büszke dicsekvésük eltűnik szemük elől, mert Asszíria királya elfoglalja városukat. Ismét szó hangzik az Úrtól. Ez nem egy másik városba irányítja őket, noha más szemek számára Jeruzsálem az, ahol "szépen emelkedik az egész föld öröme", Zsolt 48,3 (Rev. Károli). A fejezetben Ézsaiás később leírja Izráel déli szomszédjának, Júdának a helyzetét. Azok a gőgös emberek, akik Jeruzsálemet kormányozták, nem tetszettek jobban Istennek, mint Efraim részegei, 1.3.14. v. Az Ige, amely által Isten ismeretet akar tanítani prófétáján keresztül, gyermeki bizalomra szólította fel őket, hogy létezik olyan szépség, amely szellemi és maradandó, olyan szépség, amely nem halványul el, 5.9-10. v.
   Nem figyeltünk-e meg másokban olyan méltóságot, amely semmit nem köszönhet az emberi rangnak vagy teljesítménynek, amely nem csökken a korral, amely nem értéktelenedik el az idővel? Amikor maga az Úr koszorúzza meg majd útjaikat jóváhagyásával és jelenlétével, akkor Ő lesz számukra "a dicsőség koszorúja és ékes korona". Az emberek nem tudják örökségül hagyni ezt a kiválóságot, de el sem tudják venni. Szellemi méltóságot és hatalmat kapnak majd helyes ítéletükért, bátorságukért a támadás alatt, 6. v. Manapság ez az osztályrész rendelkezésre áll minden szentnek, aki alázatosan jár Urával, mert mi mindnyájan megkoszorúztatunk" az erő, a szeretet és a józanság" szellemével, 2Tim 1,7. Megfelelően viseljük-e koszorúnkat, vagy pedig a gőg koszorúját, a mulandó szépség koszorúját viseljük? Fejezetünk állásfoglalásra készteti majd Izráelt az elragadtatás után; de bennünket most kell állásfoglalásra késztetnie.

Ézs. 28.5 „Azon a napon a Seregek Ura lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája. 6 Ő lesz az igazság lelke azokban, akik igazságot szolgáltatnak, és a hősi erő azokban, akik visszaverik a városkapu ellen támadókat.”
2Tim 1. 7 Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.