Skip to main content

04.07 Drága Sarokkő

Dátum: 
2019.04.7

Ézsaiás 28,16

DRÁGA SAROKKŐ

   Hol lesznek a gőgösek, amikor a túláradó veszedelem áthalad az országon olyan pusztító erővel, amit utoljára akkor láttak, amikor a halál angyala tevékenykedett a páska éjszakáján. Ézsaiás mégis megjövendöli, hogy némelyek ebből a nemzetből hogyan fognak elrejtőzni hazugságok menedékében a haragnak azon az eljövendő napján, 15. v. Gyenge, emberkéz alkotta készítményeiket elmossa az áradat, míg azok, amelyek "a drága Sarokkőre" voltak alapozva, teljes biztonságban lesznek.
   Az emberi leleményesség megszerkeszti majd azt a hamis rejtekhelyet azok számára, akik még mindig elutasítják az Üdvözítőt, de a Sionon Isten maga fog lefektetni egy alapot, amelyet nem lehet megingatni. Isten három dicsőséges kifejezéssel írja le az alapot, amelyre azonnal ráismerünk, mint Krisztus leírására. Úgy foglalja össze, hogy "kipróbált (Károli) (Isten irányába) drága (az ember felé irányuló) és szilárd (önmaga felé)". Három kifejezés írta le azokat a hatalmas építőköveket, amelyek a Salamon által építtetett templomnak az alapját képezték: "nagy kövek, drága kövek és körülfaragott kövek". Nem közülük bármelyiknek, nem közülük mindegyiknek volt meg az az értéke, amit mi a drága Sarokkőnek tulajdonítunk.
   Ezt a drága Sarokkövet Isten már kipróbálta, mielőtt elhelyezte a Sionon. Az evangéliumok elmondják ennek a kipróbálásnak a történetét, mind életben, mind halálban, azért, hogy Isten egy kipróbált követ tudjon lefektetni sarokkőként mindenhez, amit Ő épít. Olyan biztos alap nélkül, amelyet egy mozdíthatatlan sarokkő biztosít, nem állhat fenn épület "a jégverésben... tomboló orkánban..., (az) elsöprő vizek áradásában", amelyhez Ézsaiás azt az ítéletet hasonlítja, amellyel Izráel néz majd szembe az eljövendő nyomorúságban, 2. v. Csak azok nem sodródnak el, akik hozzánk hasonlóan Krisztushoz fordulnak.
   Péter idézi Ézsaiás próféciáját, amikor emlékeztet bennünket, hogy ezt a drága Sarokkövet az építők megvetették. Majdnem harminc évvel azelőtt vádolta meg Izráel vezetőit és véneit azzal, hogy ők azok az építők, Csel 4,11. Azon a napon, amelyről Ézsaiás ír, a nemzet vezetői ugyanezt fogják tenni. De mindenki számára, aki hisz, a Sarokkő valóban drága, 1Pt 2,7, mert annak a szellemi háznak a sarokköve, amelynek ők is részei. A pokol kapuinak minden hatalma sem tudja megmozdítani azt a Sarokkövet, amely összetartja azt, ami annyira drága Isten számára.

Ézs. 28.16 „Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!”