Skip to main content

04.08 Erős Alap

Dátum: 
2019.04.8

Ézsaiás 28,16-17

ERŐS ALAP (Károli)

   Urunk tanította arról a hallgatóit, hogy mennyire fontos az alapozás, amikor jönnek az áradások, és a szelek beleütköznek a házba, Mt 7,25. Szilárd alap ugyanígy szükséges, amikor forgószélben haladunk, Péld 10,25, és ahogyan Ézsaiás által mondja Isten, amikor jégeső és áradások jönnek, 17. v. De ki tud jobb alapot lefektetni, mint maga Isten?
   Isten kegyelmesen lefektetett Sionon "egy szilárd követ, egy drága Sarokkövet, egy biztos alapot". Ez közelebb volt azokhoz a csúfolódó emberekhez, akik Jeruzsálemben uralkodtak, mint bármely menedékváros, 4Móz 35,15. Ez ott volt, ahol ők, mégis előnyben részesítették az "oltalmazó hazugságot", 17. v. A harag napján, amely még előttük van, micsoda veszedelmes lesz majd a csúfolódók által választott útvonal, 14. v.! A vezetők megvethetik azt a biztos alapot, amelyet Isten lefektetett, de a szegények, a szenvedők, azok, akik arra kényszerültek, hogy tűrjék a zűrzavart, amelybe éppen azok a vezetők vezették bele őket, menedéket fognak találni azon a biztos alapon, 14,32. Ez újabb alkalom lesz, amikor a szegények boldogan fogják hallani Isten jó híreit, Mk 12,37.
   A szegények az elvetett Krisztust erős alapnak tekintik majd. Krisztus igényeihez való ragaszkodásukat kigúnyolhatják, de szívükben lesz a Szellem bizonyságtétele, hogy az Úr valóban erős alap a hívő lélek számára. Képesek lesznek visszatérni Ézsaiás szavához, hogy a drága Sarokkő "alapos alapozásnak" bizonyul, a gyökérszó ismétlése pedig ennek az alapnak az abszolút mozdíthatatlanságát hangsúlyozza. A végidőkben, az elragadtatás után lesz a csúcspontja egy időperiódusnak, amikor Jahve megrázza majd a Földet, amíg nem kezd tántorogni "ide-oda, mint a részeg," Ézs 24,19-20; Agg 2,6; Zsid 12,26-27. Milyen biztató, hogy lesz egy erős Alap azokban a napokban!
   Ézsaiás bizonyságot tesz az azokra gyakorolt hatásról, akik bíznak abban, aki egyedül az igazi Alap: aki hisz, az nem menekül el! Az utóbbi kifejezést így is lehet fordítani: "annak nem kell majd mozdulnia". Micsoda bizonyságtétel lesz ez akkor, amikor minden más megrendül! Talán kölcsönveszik majd azokat a szavakat, amelyeket mi használunk egy másik szövegösszefüggésben: "más Alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus", 1Kor 3,11. "Milyen szilárd Alap vettetett nektek, az Úr szentjeinek hitetek számára!" John Rippon.

Ézs. 28.16 „Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! 17 A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet.”