Skip to main content

04.09 A Hatalmas Kőszál Árnyéka

Dátum: 
2019.04.9

Ézsaiás 32,1-3

A HATALMAS KŐSZÁL ÁRNYÉKA

   Az emberek vitatkozhatnak a jó kormányzás természetéről, de Isten már leírta, milyen lesz az egyetlen mindentudó, mindenható és teljes bölcsességű, tökéletes hatalmú és mindenről gondoskodó uralkodó. Három egyszerű hasonlatban festi le számunkra a Királyt, aki több mint megfelelő minden körülmények között: előforduló szélviharban és fergetegben, a szárazságban, amely egy speciális évszakban jön el, valamint a déli kimerültségben, amely általános megtapasztalása az utazóknak a Közel-Keleten. Ez a jó Király az a férfi, akinek kielégítő válasza van mindarra, ami ritkán vagy gyakran fordul elő.
   A trónon ülő férfi nem fogja semmibe venni alattvalóit. Viselni fogja a királyi kormánypálcát, de nem együttérzésének rovására. Árnyékot biztosít majd a megfáradtnak. Évszázadokkal az Úr Jézus világra jötte előtt Jákób megjövendölte, hogy Ő lesz Izráel pásztora, a Kőszikla, 1Móz 49,24. Isten az Ő Királyában, az Úr Jézusban megígérte a Férfi együttérzését, a Pásztor táplálékról való gondoskodását és a nagy Kőszikla árnyékát egy kimerült országban.
   Izráel úgy beszélt erről a Kőszikláról, hogy "Kőszikládat, aki nemzett", 5Móz 32,18, valamint, hogy "szabadító Kőszikla", Zsolt 89,27. Mi tudjuk, hogy ez az a Kőszikla, aki velük ment, kielégítve minden szükségüket a pusztában, 1Kor 10,4. Most pedig, ahogyan Ézsaiás próféciája megfesti őket, akik újra visszatértek az országba az üldöztetésnek olyan tüzes periódusa után, amelyet a világ sohasem lát többet, úgy találják, hogy a Kőszikla kész árnyékot biztosítani megfáradásukban. Mózes feltehetően a pogányokra tekintett, amikor ezt mondta: "sziklájuk nem ér fel a mi Kősziklánkkal," 5Móz 32,31. Mennyire más az olyan király, akit a bűnösök szolgálnak!
   Micsoda boldogságot találtak a szentek ennek a Kősziklának az árnyéka alatt! Gyakran vettük igénybe, miután megpróbáltuk a rekettyebokor árnyékát, 1Kir 19,4. Igazi nyugalom van annak a Kősziklának az árnyékában, amely még mindig hívja azokat, akik "megfáradtak és meg vannak terhelve", Mt 11,28. Van ott víz is a felfrissüléshez, 4Móz 20,8, és ráadásul a méz és az olaj áldása, 5Móz 32,13. Ez jó uralkodás, és ahogyan a 3-6. v. mutatja, mély hatást gyakorol majd alattvalóira. Ezek a hatások ma is lehetségesek Isten népe között, de csak ha rendszeresen keressük a nagy Kőszikla árnyékát.

Ézs. 32.1-3 Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.