Skip to main content

04.10 Dicsőséges ÚR

Dátum: 
2019.04.10

Ézsaiás 33,20-21

DICSŐSÉGES ÚR

    A hívő embernek nem kell megkérdeznie, kiről beszél a próféta ebben a versben, Csel 8,34. Senki más nem viselhetné ezt a dicsőséges nevet, csak Krisztus. Ez a hét jaj második sorozatának végén jön, és ebben a kedves névben a dicsőségek sorozatát mutatja be, amely felemeli a szellemet, amelyet elkeserítettek a jajok. Milyen gyakran felemeli a szívet a Krisztusra tekintés, amikor le vagyunk sújtva!   Ézsaiás úgy üdvözli dicsőséges Urunkat, mint a korlátlan hatalom Istenét, mint "a Királyt a maga szépségében", 17. v., mint a Bírót, a Törvényadót és a Segítőt, 22. v. Valóban sok diadém díszíti homlokát, de Izráel számára egy eljövendő napon, amikor háború pusztított, nem ragyog dicsőség fényesebben, mint a béke Fejedelméé, 9,6. Pontosan ez a dicsőség ragyog fényesen a 23. versben. Képesek lesznek majd elgondolkodni a múltbeli terror felett, de nem lesz nyugtalanság, sem zavaró szorongás a lélekben, 18. v. Sohasem látnak majd újra erőszakos népet, és nem fogják hallani idegen nyelv fenyegető felharsanását, vagy ledöntve sátrukat, hogy valamilyen megszálló elől meneküljenek, 19-20. v.
   Nyugodt belső békességet fognak élvezni, amikor hozzánk hasonlóan megtanulják, hogy az Úr értük cselekszik, 21. v. Az egyéneknek ez a belső békessége maradandó nemzeti békével párosul. Ellenség nem fogja meghódítani az országot, 1. v. és tengeri hatalom sem fenyegeti majd őket, 21. v. Nem fogják hallani közeledő hadsereg zaját, és nem lesz semmilyen gonosz szándékkal közeledő hadihajó. Nagy ellenségeik, Babilon és Ninive, előnyös helyzetüket folyóik stratégiai védelmének köszönhették. A szárazföldön elhelyezkedő Jeruzsálem velük összehasonlítva olyan sebezhetőnek látszott, de akkor már nem úgy lesz, amikor a dicsőséges Úr felkel, hogy körülvegye őket, mintha széles folyóvíz védené a várost, 11.21. v.
   Külső és belső békét fognak élvezni, amikor látják a Királyt a maga szépségében. Más áldásaik is lesznek, mind fizikaiak, mind szellemiek. Egészségük töretlen lesz, nem kell azt mondaniuk, hogy "beteg vagyok", töretlen lesz a közösségük, mert bűneik meg lesznek bocsátva, 24. Mindez az övék lesz, mert a dicsőséges Úr értük fog cselekedni. Ugyanaz a dicsőséges Úr van értünk is, akik szintén ismerjük a bűnbocsánatot és a békességet Istennel. Pállal együtt kérdezhetjük: "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?", Róm 8,31.

Ézs. 33.20 „Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el. 21 Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók.”