Skip to main content

04.11 Bíránk, Törvényadónk és Királyunk

Dátum: 
2019.04.11

Ézsaiás 33,22

BÍRÁNK, TÖRVÉNYADÓNK ÉS KIRÁLYUNK

   Mostani versünk annak biztosítéka, hogy minden visszatérő izraelita örök jutalomban részesül. Ígéretet kaptak nyugodt lakóhelyre, 20. v., valamire, amit nemzetük sohasem ismert tartósan. Ez nagy ország lesz, "tágas ország", 17. v. Más szentírási helyekről tudjuk, hogy tejjel és mézzel folyó föld lesz. Századokon keresztül sok szem figyelte, az idők végén pedig, amelyről Ézsaiás ír, mohó szemek úgy látják majd, mint zsákmányt, 1. v. Ki fogja akkor garantálni, hogy ez a föld az övék marad?
   Biztosítékuk háromszoros garanciát hordoz, hogy maradandó biztonságban lesznek, mert az, aki üdvözíti őket, az ő Messiásuk, a mi Urunk Jézus Krisztus, de úgy van bemutatva, mint Bíró, Törvényadó (vagy parancsnok) és Király. A próféták elmondják, hogy a biztosítékba kapaszkodva vissza fognak térni a fogságból, a pogányok közül; pl. 49,22-23. A jubileumi trombiták felharsannak, és minden ember a szabadságról és megváltásról fog beszélni, 3Móz 25,9-től. Úgy tűnhet majd, hogy a súnemi özvegyasszonyhoz hasonlóan reményük darabokra hull, mivel azt találják, hogy mások birtokolják földjüket, és a Királyhoz kell kiáltaniuk helyreállításért, 2Kir 8,1-6. De képesek lesznek birtokba venni tulajdonukat, mert a Bíró, a Törvényadó és a Király meghallja majd kiáltásukat. Ez a Bíró már megígérte, hogy "igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek," 5Móz 10,18. Teljesíteni fogja ezt az ígéretét, és Izráelé lesz az ország.
   A Bírónak, Parancsnoknak és Királynak az a joga, hogy cselekedjen, nem vitatható. "A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld", 3Móz 25,23. A Bíró nyilvános törvényszéken fogja kihirdetni határozatát, és megállapítja a nemzetek határait "Izráel fiainak száma szerint", 5Móz 32,8. Izráelé lesz az Ígéret Földje! Mint Parancsnok vagy Törvényadó, megalapozza ezt a határozatot ellenállhatatlan erővel, és mint Király, igazságosan fog felette uralkodni.
   A mi örökségünk legalább olyan bizonyos, mint amilyen bizonyos Izráel jutalma, mert jogunk van "az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre", 1Pt 1,4-5. Ami biztosítékunk Jézus Krisztus halálból való feltámadásában van; "Ő segít meg bennünket", 22. v.

Ézs. 33.22 „Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket.”