Skip to main content

04.14 Örökkévaló Isten

Dátum: 
2019.04.14

Ézsaiás 40,18-31

ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN

   Kinek lenne bátorsága képet készíteni, amely kiábrázolná az Örökkévaló Istent, 18. v.? A gazdag ember pazarolhat ezüstöt és aranyat valamilyen képre, amelyet gyakorlott művész készít, 19. v. A szegény ember keményfából faragtat képet, 20. v. Ha így tesznek, nyilván semmibe veszik a Teremtővel kapcsolatos hagyományos ismeretet, aki a Föld fölött, trónol, 21-22. v. Ő hozott létre minden dolgot, és "nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött", Jn 1,3. Az Örökkévaló Isten a nagy Teremtő.
   Kinek lenne bátorsága képet készíteni, amely az Örökkévaló Istent ábrázolná, 25. v.? Akik így tennének, semmibe vennék a teremtés csodáit, annak rendszerességét, finom összhangját, gyönyörű voltát. Az Örökkévaló Isten annak Teremtője és fenntartója. Minden éjszaka helyükre teszi a csillagokat, nagy hadsereghez hasonlóan állítja csatarendbe azokat a harcmezőn. Mindegyik meg van nevezve és megszámlálva, és megfelel a céljának. Soraikban nincsen hiány: "egyetlen híjuk sincsen", 26. v. (Rev. Károli). Ilyen az Örökkévaló Istennek, mindenek fenntartójának végtelen gondoskodása.
   Az összetört és összezavart Izráel, úgy tűnik, elveszítette annak meglátását, hogy az Örökkévaló Isten képes fenntartani saját népét és igazságos mértékeit. Azt gondolják, hogy az Úr nem látja a sötét utat, amelyen járnak, és nem törődik igaz ügyükkel, 27. v. Most Ézsaiás szolgálatán keresztül figyelmezteti őket, hogy "jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek", 1Pt 4,19. Ő hű önmagához, "Ő magát meg nem tagadhatja", 2Tim 2,13. De hűséges teremtéséhez is. Abban a teremtésben a Teremtő nem hagyhat bűnt büntetés nélkül; nem nézheti el a gonoszságot, cselekednie kell. "Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött", a vétkes ember szíve teljesen nyugodt, hogy továbbra is gonoszt cselekedjen, Préd 8,11, és az üldözött kétségbeeshet.
   Ézsaiás biztosítja megzavarodott hallgatóit, hogy az Örökkévaló Isten folytatni fogja támogatásukat anélkül, hogy elfáradna vagy ellankadna, 28. v. Hozzáteszi, hogy az Örökkévaló Isten tudja, hogy mindenki megfáradhat, aki az Ő nyilvános megjelenésére vár. De az ilyeneknek megújul az ereje, 31. v. Számunkra újabb megerősítés van: Ő megerősít bennünket, Fil 4,13.

Ézs. 40.18-31 Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek régtől fogva, nem magyarázták meg a föld alapozását? Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.